açık istihbarat adlı sitenin sahibi behiç gürcihan’ın kendi sitesinde yayınladığı haziran 2004 tarihli “yeni milis” adlı raporunda “vatan için bilgi toplayan da dezenforme eden de kutsaldır” diyor. çiller, susurluk’taki kazada ölen abdullah çatlı için “devlet için kurşun atan da yiyen de kutsaldır” demişti.

raporunda ergenekoncular için milis örgütlenmesi tavsiye eden gürcihan’ın raporunun girişinde ise “çözülme sürecine akıllı direniş için; kanın son damlasından önce beynin son hücresine kadar mücadele gereği” sözleri yer alıyor. vatansever kuvvetler güç birliği derneği (vkgb) tüzüğünde “gerektiğinde milis güçler kurulur” ifadesinin yer aldığı bilgisini ergenekon operasyonunda tutuklanan muzaffer tekin vermişti. gürcihan’ın düşündüğü milis güçler; bilgi milisi, teknoloji milisi, sosyal milis, sermaye milisi ve operatif milis olarak sıralanıyor.

kurtlar vadisi dizisinin dizginlenmesini isteyen behiç gürcihan, bu diziyi “kontrolsüz bir milliyetçilik hezeyanı” olarak görüyor.

işte gürcihan’dan inciler:

* “ve en önemlisi uzun soluklu, uzun perspektifli, nefesini iyi ayarlayan bir “milis”e ihtiyaç vardır.”

* “söz konusu altyapının hiyerarşik değil, heterarşik bir liderlik mekanizmasına ihtiyacı olacaktır.”

*”vatan için kurşun yiyenin de, atanın da” kutsal olabileceği ne kadar doğru olsa da; “vatan için bilgi toplayan da, dezenforme eden de kutsaldır” diyebildiğimiz noktada mücadele tabanı genişleyecektir.”

* “bu tarz bir “milis”in, ne “kurtlar vadisi” imaj galerisinden, ne de gittikçe kaynatılan kontrolsüz bir “milliyetçilik” hezeyanından çıkmayacağı açıktır.”

* “son zamanlarda yaşanan “vatan kurtarma” sohbetlerinin ulaştığı noktayı ve ülke adına kaygı duyan vatanperverlerin “bir şeyler yapma” telaşını gözlemlerken; aynı zamanda güvendikleri dağlar tarafından ortada bırakılan bu kişilerin kurtlar vadisindeki çakalların nasıl iştahını kabarttığını da gözlemlemek mümkün.”

milisler

* bilgi milisi
şirketinin yaptığı bir anlaşmanın içeriğinde ilginç bir ayrıntıyı gören proje sorumlusundan, herhangi bir mekandaki olağandışı trafiği farkeden esnafa kadar bir çok insan; bulundukları konumdaki bilgi akışını ülke yararına değerlendirme potansiyeline sahiptir.

* teknoloji milisi
bu katmandaki mücadele; sıradan vatandaşın değil, teknolojiye şu ya da bu şekilde hakim kadroların üzerinden yürütülebilecek bir mücadeledir. türkiye’ye kritik teknolojileri ithal edip uygulayan firma sahibinden, yabancı yazılımların muadili bir yazılımı evinde yazmaya çalışan programcıya kadar herkes bu katmandaki mücadelenin gönüllü neferi olabilir.

* sosyal milis
herhangi bir mücadele zemininin; çeşitli vesilelerle değerlendireceği bir insan ağına ihtiyacı olacaktır. bu ağın kurulması ise; propaganda ve “ikna” yöntemleri ile değil, ancak sosyal ilişkiler üzerinden mümkündür. kimi zaman bir gece kulübünde kurulan arkadaşlık, bütün düğümleri çözecek bir nitelik taşıyabilir. sözkonusu ağı kurmak için; sosyal ilişkileri kuvvetli; girdiği mekana uyumlu ve iletişimi güçlü insanlara ihtiyaç olacaktır.

* sermaye milisi (fettullahçıları örnek gösteriyor)
ülke zararına çalışan sermaye altyapılarının deşifre edilerek, oyunbozan filtrelerden geçirilmesi sermaye milislerinin bir diğer faaliyet alanı olacaktır. sözkonusu kulvarda faaliyet göstereceklerin; oluşan ve oluşturduklarını sermaye birikimlerini makro hedefler doğrultusunda harekete geçirme yeteneği ve metodolojisi; bugüne kadar bazı organize grupların ve mistik sermaye yapılarının fazlası ile tecrübe sahibi olduğu bir alan olup; bu alanda ateşi yeniden keşfetmeye gerek yoktur.

* operatif milis
mücadele piramidinin en işlevsel fakat aynı zamanda en tehlikeli kısmını oluşturmaktadır. hedef; bu katmanı mümkün olduğu kadar seçici kullanmak ve mücadelenin ana zemini haline getirmemek olmalıdır. Aksi takdirde; “meşruiyet” zemini hızla kayabilir ve meşruiyet zeminindeki kayma diğer katmanlardaki yapılanmaları da etkiler ve hatta etkisizleştirir noktalara gelebilir.