Orhan Yalçın Gültekin

Bugün, “Hrant için, Adalet için” toplandık Beşiktaş iskele meydanında.

Her şey olağan ve rutin biçimde geçip gidiyordu.

Sonra bir grup genç kızın sesi duyuldu canlı bir ritm eşliğinde: Gel, gel, sesini çıkar / Erteleme / Korkma adalet talep etmekten…

Önce ne olduğunu anlayamadık. Anlaşılamamış olacak ki ön taraftan bastırıcı bir biçimde klâsik sloganlar atılmaya başlandı.

Her şey rutine dönmüştü.

Mutad konuşma da yapıldı.

Hepimiz görevini yerine getirmiş insanların huzuruyla ayrılmaya yeltenirken, o koronun sesi daha canlı çıkmaya başladı.

“Gel, gel, sesini çıkar / Erteleme / Korkma adalet talep etmekten…”

Gençler pek de rağbet etmiyorlar minvalinde konuşmalarımızı hatırladık. Gençler buradaydı.

Biz de katıldık onlara…

Ellerindeki kağıtları bizlerle paylaştılar ve bir yumak olduk.

“Gel, gel, sesini çıkar / Erteleme / Korkma adalet talep etmekten…”

“Çıplak Ayaklar Kumpanyası” ve “BGST” tarafından hazırlanan ‘Adalet Nöbeti Şarkısı’nın tam metni aşağıdadır…

Gel, sesini çıkar
Erteleme
Korkma adalet talep etmekten, gel…

Gel ne olursan
Kanını unut
Barış isteği hepsinden güçlü, gel…

Gel, savaşı bırak
Kavga değil
Barışla birliktesin diyelim, gel…

Duy bacağı kırık
Lenk vahte (*)
Aç içini şimdi kardeşine, gel

Gel, gelecekte
Dünyanın
Şükrettiği jenerasyon olalım, gel…

(*) Lenk vahte: (Farsça) 1. topal-aksak güvercin. 2. Yürk musikisinde 10 zamanlı 6 darbı usul.

“Bu parça, bu usulun velveleli halidir” diye de bir not vardı en altta.