prof. dr. yakup kepenek

yakupkepenekgünümüzde ekonomik ve toplumsal gelişmenin motoru ya da gerçek itici gücü, bilimselliktir; çağdaş bilimsel gelişmenin özümsenmesi ve yeniden üretilmesidir.

son haftalarda görülen kimi yaklaşımlar, bilimsel gelişme kavramıyla çelişiyor; tersine gerilemeyi, giderek ilkelleşme sürecini öne çıkarıyor.

üç örnek var.

birincisi, depremle ilgili bir toplantıda, diyanet işleri başkanlığında görevli bir “doçent”, dinleyicilerine, “”deprem, allah’ın insanların sabrını sınadığı bir imtihandır” diyor. devam ediyor: “ insanlara sabretmeyi öğretmeliyiz. deprem sonrasında sabrederek zararlarından kurtuluruz” (milliyet, 7 mayıs).

haberin üzerinden üç hafta geçti. bu sözlerin sahibi olan kişinin çalıştığı ve hepimizin vergileriyle varlığını sürdüren “kamu kurumundan” –izleyebildiğim kadarıyla, diyeyim—şimdiye dek hiçbir açıklama yapılmadı. eğer böyleyse, diyanet, bu görüşü onaylıyor mu? kurum, topluma bu sorunun yanıtını vermelidir. çünkü bilirler, “sukut ikrardan gelir”; yani, “susmak onaylamaktır.”

ancak çok daha önemli bir nokta var. kamuoyu, basın-yayın dünyası da bu “olayı” tartışmıyor; sorgulamıyor; ne oluyor demiyor; ya da diyemiyor. toplumsal bilinç, bu en temel bilimsel konularda bu ölçüde “duyarsız” kalabiliyor.

adının önünde “doçent” yazılan kamu görevlisi bir kişi, 21. yüzyılın türkiye’sinde böyle tümüyle bilimdışı bir yaklaşımı nasıl sergiler?

gerçekte, bu tür düşüncelerin sahipleri bir kişi değil; bunların sayıları çoktur ve bu ülkede “bilim insanı yetiştirilmesi sürecinin” doğrudan sonuçlarıdır.

özellikle 12 eylül sonrasında, kimi üniversitelerde, kişilerin, “bilimselliği” değil “dinselliği” önde tutularak, dinsel bağlantıları esas alınarak “doktora” verildiği bilinmektedir. karşılaşılan, tekil bir olgu değildir ve aynı ya da benzer görüşlerin savunucuları üniversite ve basın dünyasında bulunmaktadır.

***
ülkemizde geçerli bilim insanı üretimi sürecinin bir başka ürünü, bakanlar kurulu’nda bulunuyor. ikinci örnek de o.

çalışma ve sosyal güvenlik bakanının cumhuriyetin değerlerinin yerini “daha müslüman” yapıya devretmesini istediği biliniyor; “bilimsel yönü” de. bakan’ın “başkasının bilimsel eserini” kaynak göstermeden kullandığı, yani “intihal yaptığı” ya da ”çaldığı” yök disiplin kurulunca kararlaştırılmış ve bu karar ankara idare mahkemesince ocak 2008’de onaylanmıştır.

türkiye’de “emek” dünyasının kamusal işleyişinden sorumlu bakanlığın başındaki kişi, eğer başkasının emeğini çalmışsa, emek kesiminin haklarının savunulmasında tarafsız kalabilir mi? ya da emek kesimine, depremci doçentin yaptığı gibi “sabırlı olmalıyız” mı der?

üçüncü örnek, kesinlikle üçüncül değil, tersine çok görkemli çünkü bu bilim dışı gidişe başkaldırının bayrağı; geçen hafta yaşamın sonsuzluğuna uğurlanan prof. dr. türkan saylan.

neden görkemli örnek, çünkü saylan iki çok önemli toplumsal alanda, önce sağlık sonra da eğitimde hükümetlerin yapması gereken ama yapmadıklarını yaptı. özellikle kızların okullaşması ve kurtuluşu için verdiği savaşım, bir ulusal destandır. saylanın ölümünden önce karşılaştıkları ile ölümünün sonrasında akp hükümetinin tutumu, aslında tam olarak örtüşüyor. hükümet ve toplumun bir bölümü “çağdaşlaşma” istemiyor; giderek bunu engellemeye çalışıyor.

***
basın özgürlüğü üzerindeki baskılar; yazın ve müzik alanlarında yaşanan soruşturma ve korkutmalar; internet yasakları; yök ve tübitak’ın “evrimleri”; kimi valilerin ve diğer kamu görevlilerinin giderek artan çağdışı davranışları; gerçek anlamda bilimselliği savunan bilim insanlarının ve rektörlerin tutuklanması ve başta hükümet, kimi çevrelerin saylan karşısındaki tutumları, içinden geçilen bilimsellikten korkma sürecinin tamamlayıcılarıdır.

saylan, yaşamıyla, çağdaşlaşma-bilim bütünlüğünü gerçekleştirmiş ve asıl uyarısını yapmıştır. önemli olan saylan uyarısının geçici olmaması ve kalıcı biçimde “toplumsallaşmasının” sağlanmasıdır.