Orhan Yalçın Gültekin

Bazen bir tablonun karşısına geçer
Ukalalık edersin
Ressam şöyle düşünmüş
Böyle renk bileşimleri yapmış

Bazen de
Tablonun karşısına geçersin
Neredeyse nefesini tutup seyre dalarsın
Seyretmezsin…
Seyre dalarsın

15 Temmuz 2007