Orhan Yalçın Gültekin

We learnt (!) from a branch of Turkish nationalists that Kurds are actually Mountain-Turks. Now, we are learning (!) from a branch of Han nationalists that Uighurs are actually Mountain-Hans.

Bir kısım Türk milliyetçisinden öğrendik ki (!) Kürtler aslında Dağ Türkleridir. Şimdi, bir kısım Han milliyetçisinden öğreniyoruz ki (!) Uygurlar da aslında Dağ Hanlarıdır