Bertolt Brecht

Gardiyanları ve yargıçları ve savcıları hepsi halka karşıdır.
Kanunları, yönetmelikleri, bütün kararları hepsi halka karşıdır.
Dergileri, gazeteleri, bütün yayınları, hepsi halka karşıdır.

Bunların hiç biri onları kurtaramayacak, durduramayacaklar halkın coşkun akan selini.

Panzerleri, kelepçeleri, bütün silahları hepsi halka karşıdır.
Zindanları, tutukevleri, işkence evleri hepsi halka karşıdır.
Borsaları ve şirketleri ve iktidarları hepsi halka karşıdır.

Bunların hiç biri onları kurtaramayacak, durduramayacaklar halkın coşkun akan selini.