Orhan Yalçın Gültekin

Samatya-Yedikule-Kocamustafapaşa üçgeninde yetişmiş biri olarak Yedikule surdışında kesilen “nallı kuzu”lardan bilmeden yemişliğim kesin vardır. Hafif ekşimsi bir tat yakaladığımızda “Hah, bu nallı kuzu” derdik. “Nallı kuzu”nun eti gerçekten ekşimsi midir, bilemiyorum ama biz ayrımı böyle yapardık.

Katır eti sakıncalı mıdır, değil midir, bilemeyeceğim. Muhtemelen “nallı kuzu”ların bir bileşeni de katırlardı.

Katırlarla da bir alıp veremediğim yoktur; severim kendilerini. hatta yalnızlığa mahkum halleri, niye şiirlere konu olmamıştır, anlayabilmiş değilim. Şairler, şairliklerinden utansın.

“bir katır gibi yalnızım
sensizliğin ummanında
nereye baksam
nereye uzansam
sen yoksun…

“bir katır gibi yalnızım
önüm arkam sağım solum sobe
uzatsam elimi tutmak için gelir misin?
nerelerdesin?”

Bir katırın en baba şarkısı da şu olsa gerek:

“yalnızım ben, çooook yalnızım
buymuş benim alınyazım…”

katirKatır, dişi at ile erkek eşeğin çiftleşmesinden ortaya çıkan bir mahlukat. İngilizce’de* bir de “hinny” ya da “jenny” ve de “jennet” denilen bir mahlukat var -ki ben onun bizdeki karşılığını bulamadım- ve erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesinden vücut buluyormuş. Ne ki bu hinny-jenny-jennet pek bir nadirmiş. Araştırmalara göre dişi atın erkek eşekten döl alması daha kolaymış da dişi eşek bu konuda seçiciymiş, erkek attan nadiren döl alırmış.

Malumunuz üzere atlar ve eşekler farklı sayıda kromozomlara sahip olduklarından iki farklı tür olarak sınıflandırılmışlar.

Erkek katırların tamamı, dişi katırların da kahir ekseriyeti kısırmış.

Her ne kadar doğada varsa da yani takdir-i tabiatsa da (ya da takdir-i ilahi) bu tür bir ürünün insanlar tarafından pek de makbul kabul edilmemeleri de anlaşılırdır.

Katır, anasından da babasından da daha dayanıklı ve güçlüdür; çok daha fazla iş görür. Amma velakin, uzun vadede çiftçi-ormancı-toplayıcı vb için arzu edilir olmaktan uzaktır. Niye? Çünkü üreyemez, türünü sürdüremez. Öldüğünde yerine koyulacak bir döl veremez! Yani uzun vadede verimsiz yatırımdır.

Kim gider de çarşıdan-pazardan at ya da eşek almak dururken katır alır? Bedava verseler, yeminin, suyunun karşılığını alamazsın, zira at ve eşekte o yem ve suyun karşılığı, yalnızca o at ya da eşeğin kendi başına ürettiği değer-iş değil ama kendi zürriyetidir de… Yani sahibinin at ve eşek üzerindeki mülkiyeti aynı zamanda o at ve eşeğin zürriyeti -çocukları, torunları vb- üzerindeki mülkiyetidir de…

Doğuramadığı varsayılan kadınların hemen “boş ol, boş ol, boş ol”lanmasının ardında da bu mantık yok mudur?

Biraz da buradan yakalım…

Not: Bu yazının ilham kaynağı GDO’ya hayır platformu web sitesindeki şu ifadelerdir:

GDO nedir?

gdoGDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) kısaca genetik mühendisliği ile bir canlıya başka bir canlı türünden gen aktarılarak yeni bir canlı organizma yaratılması olarak tanımlanabilir. Gen aktarılan canlının DNA’sı değiştirilmekte, kendi türünde olmayan özellikler edinmektedir.

Canlılar doğal süreçler içinde de değişikliğe uğrarlar. Bugün gıda olarak yediğimiz bitkilerin hemen hemen hepsi, insanların müdahalesi ile ya da doğal süreçler sonucu gelişerek, bugünkü özelliklerini kazanmış, çeşitlenmiş, zenginleşmiştir. Ancak bu değişiklikler aynı türün farklı çeşitleri arasında melezlenmeler ile oluşmuştur. Doğada farklı türler arası genetik alışveriş yoktur. Bilinen tek örnek at ve eşeğin çiftleşmesinden olan katırdır, ki o da kısır bir hayvandır, üreyemez.