Mikhail Bakunin

“Children do not constitute anyone’s property: they are neither the property of their parents nor even of society. They belong only to their own future freedom.”

“Çocuklar kimsenin mülkiyetinde değildir: onlar ne ebeveynlerine hatta ne de topluma, yalnızca kendi özgür geleceklerine aittir.”