demokratikleşme aldatmacasına hayır

akp hükümetinin sivil ve demokratik bir anayasa yapıyoruz diyerek hazırladığı anayasa değişiklik yasasının iptaline ilişkin mahkemenin kararı kısmi iptalle neticelenmiş ve 12 eylül’de yapılacak referandumu kesinleştirmiştir. yapılan kısmi iptal ve değişiklik yüksek yargıya seçileceklerin niteliklerine dair olup akp’nin hazırladığı anayasa değişikliğinin esasını etkilemekten uzaktır. bu yönüyle hükümeti memnun etmiş, iptal isteyen chp’yi ise tatmin etmemiştir. bu haliyle anayasa yargısı gerici, anti-demokratik sistemin devamına hizmet eden bir kutuplaşma siyasetine hizmet eden bir işlevi sürdürmüştür.

mahkemenin; egemen burjuva kapitalist sistemin siyasi güçlerinin ne denli etkisi ve baskısı altında olduğu, üyelerinin dinlenme endişesi ile kuryeyle çağırılıp gizlice toplanmalarından anlaşılmaktadır. bu durum dahi ülkenin demokratikleşme iddiasının ne kadar havada, gerçek dışı olduğunu, iktidar çatışması içindeki gerici güçlerin kutuplaşma ve halkı bölmek için yargı dâhil her gücü kullandığını göstermektedir.

hükümetin hazırladığı ve 12 eylül’de referanduma gidecek olan anayasa değişikliği ne demokratiktir ne de halkın çözüm bekleyen sorunlarına demokratik bir yanıt vermektedir. bu haliyle akp iktidarının politik hesaplarının bir ürünüdür. birincisi anti-demokratik sistemi meşrulaştırma ve güçlendirmeyi gözetmektedir. ikincisi ortada demokratik içerikli bir yargı reformu olmayıp yüksek yargıyı yürütmenin kontrol ve etkisine alan bir düzenleme vardır. son olarak demokratikleşme görünümü ile seçimlere doğru siyasi rant elde etme hesabı güdülmüştür.
emek partisi bu değişikliklerin ülkemizin sorunlarına ve halkın demokratikleşme yönünde değişim istemlerine yanıt vermekten uzak olduğunu saptamaktadır ve mahkeme kararı bu özelliğini teyit etmiştir. içinde kürt sorununun çözümünü de barındıran ülkemiz halklarının bir arada yaşamını güvenceye alan bir tanıma ve özerklik düzenlemesi, din ve inanç işlerini devlet müdahalesinden çıkartan bir laiklik temellendirmesi, darbe ve özel savaş hukuku ve kurumlarını ortadan kaldıran bir demokratik devlet yapısını, halk iradesi ve örgütlenme hakkı önündeki baraj vb engelleri ortadan kaldıran, emekçilerin sosyal hak ve kazanımlarını koruyan yeni bir anayasa gerçek ihtiyacımızdır.

partimiz bu düşüncelerle, mevcut anayasayı tutuculukla savunan ve bağlılığını ifade ederek hayır diyen muhalefet güçlerinden farklı olarak bu demokratikleşme aldatmacasına hayır diyerek yanıt verecek ve halkımızın kendi demokratik geleceği için birleşmesi ve saflaşması mücadelesini sürdürecektir.

levent tüzel
genel başkan
emep – emek partisi

kaynak: emep, 10 temmuz 2010