Ne 12 Eylül Anayasasına, Ne Akp’nin Anayasasına Mahkûm Değiliz; Eşitlikçi, Özgürlükçü, Demokratik Bir Anayasa İstiyoruz


Anayasa Mahkemesi Anayasa paketinin iptali için yapılan başvuruyu reddederek ve yalnızca Anayasa Mahkemesi ve HSYK‘ya üye seçimiyle ilgili maddeleri kısmen iptal ederek referandumun önünü açtı.

Bu nedenle, gelinen süreçte konuyla ilgili düşüncelerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşma gereğini hissettik.

1. Anayasa değişiklik paketi hazırlanışı ve sunuluşu itibarıyla anti demokratiktir. “Anayasa değişikliği gündemimizde yok” diyen AKP ani bir kararla “kendin pişir, kendin ye” anlayışıyla Anayasa değişiklik paketi hazırlayarak bu paketi “ya hep ya hiç” dayatmasıyla gündeme getirmiştir. Dayatmacı, toptancı ve halkı oy vermek dışında dikkate almayan bu usulün anti demokratikliği ortadadır.

2. Anayasa değişiklik paketinde halkımızın en temel sorunlarına çözüm içeren herhangi bir madde yoktur. Ne halkın kamusal haklarına (eğitim, sağlık, güvenceli çalışma), ne Kürt sorununun demokratik çözümüne, ne Alevi yurttaşların eşit hak taleplerine, ne anti demokratik seçim ve Siyasal Partiler Yasası‘nın değiştirilmesine dönük herhangi bir madde yoktur. Kamu çalışanlarına grev hakkı, siyaset yapma hakkı yoktur.

3. AKP kendi ihtiyaçlarına göre bir Anayasa değişiklik paketi hazırlamıştır. Bu değişiklik paketinin özü yargıyı siyasal iktidara daha fazla bağımlı kılmak, özelleştirmelerin önündeki engelleri bütünüyle kaldırmaktır. Paket gerçek bir yargı reformunu içermemektedir. Gerçek bir yargı reformu için temel nokta yargının her düzeyde siyasal iktidara bağımlı olmaktan kurtarılmasıdır. HSYK‘nın başında Adalet Bakanı ve müsteşarın bulunmasının korunması 12 Eylül anlayışının devamıdır.

4. “Anayasal düzeni değiştirme amacı” yıllardır bu ülkedeki devrimcilere yöneltilen en önemli suçlamalardan biri olmuştur. Ama bu ülkede devrimcilik hiçbir zaman “sadece Anayasa‘yı değiştirmek” mücadelesinden ibaret olmadı. Devrimcilik, var olan ve bize dayatılan tüm seçeneklerin ötesini hedeflemektir. O yüzden 12 Eylül Anayasasına mahkum olmadığımız gibi, AKP Anayasasına da mahkum değiliz.

5. Bugünkü ihtiyacımız 12 Eylül faşist cuntası tarafından hazırlanan anayasanın çöpe atılarak, emekçilerin ve ezilenlerin talepleri doğrultusunda eşitlikçi, özgürlükçü, yeni bir Anayasanın hazırlanmasıdır.

6. Anayasanın içeriği kadar hazırlanış süreci de demokratik olmalıdır. Toplumun en geniş kesimleri Anayasa tartışmasına eşit ve özgür bir biçimde katılmalı, %10 seçim barajının kaldırıldığı, barajsız bir seçimle bütün siyasi fikirlerin parlamentoda temsiline olanak veren bir kurucu meclis ile Anayasa hazırlanmalıdır.

7. ÖDP, 12 Eylül‘de yapılacak referandum sürecine eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Anayasa talebiyle dahil olacak, bir yandan bu ihtiyacı ortaya koyarken, diğer yandan böyle bir Anayasanın içereceği hak ve özgürlükleri aşağıdan bir mücadele ile geliştirmeyi hedefleyecektir. ÖDP bu mücadeleyi ortaklaşabileceği kesimlerle birlikte yürütecektir.

“12 Eylül Anayasasına – AKP Anayasasına hayır; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasaya evet!” ÖDP‘nin bu süreçte yürüyeceği politik hat olacaktır.

Alper Taş
Genel Başkan
Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Kaynak: ÖDP, 09 Temmuz 2010