anayasa referandumunda üçüncü bir seçenek: boykot

akp hükümetinin 12 eylül anayasası üzerinde birkaç rötuş ile oylamaya sunduğu değişiklik paketi; egemenler arasında süren mücadelenin yeni bir tartışma cephesi olarak gündemleşmişti. bu tartışma, chp’nin değişiklik paketinin iptali için anayasa mahkemesi’ne başvurmasıyla ve anayasa mahkemesi’nin de bu iptal istemli davayı şekil yönünden incelemeyi kabul etmesiyle sürdü.

anayasa değişiklik paketi, önemli sayılabilecek maddeler de içermektedir. özellikle geçici 15. maddenin kaldırılması, askere sivil yargı yolunun açılması gibi maddeler, ülkenin demokratikleşmesi yolunda geliştirici olacak değişikliklerdir. ancak 1982 anayasası’nın tüm maddelerine sinmiş olan milliyetçi, otoriter, militarist temelleri yerinden oynatmadan esaslı bir değişiklik yapılması da söz konusu olamayacaktır.

partimiz, anayasa değişikliğine dair görüşlerimizi, 6. parti meclisi kararlarında ayrıntılı bir raporla dile getirmiştir. bugün tartışılması gereken, referandum sürecine nasıl bakılması gerektiğidir. yapılan değişiklik önerileri yalnızca iki şık üzerinden, evet-hayır ikilemiyle değerlendirilirken, üçüncü bir cevabın, referandumu boykot etme tavrının da üzerinde yoğunlaşmak gereklidir.

egemenler arası hesaplaşmalar şiddetlense de, kendi aralarındaki çıkar çatışmaları kimi çatlaklar yaratsa da, bu çatışmalar uzlaşmaz değildir. ezilenlerin, emekçilerin karşısında olunca, tüm bu çatışmalar unutulur, gerekli uzlaşı sağlanır. bugün de, anayasa tartışmaları üzerinden kimi çıkar kavgaları sürerken, savaşa, yoksulluğa mahkum edilen halktan, evet ya da hayır ikileminde bir destek beklenmektedir. sdp myk, dayatılan hesaplaşmaya bu biçimiyle alet olmayı reddeder ve üçüncü bir seçenek olarak “aktif boykot” görüşünü benimser. ‘aktif boykot’tan anlaşılması gereken, sürece ve dayatılan ikileme kayıtsız kalma anlamında bir boykot tarzı değil, sokaklarda, mahallelerde, referandumun neden boykot edilmesi gerektiği anlatılarak, herkesi boykota çağıracak şekilde bir süreç örülmesi gerektiğidir.

sosyalist demokrasi partisi
2. merkez yürütme kurulu kararları

kaynak: sdp, 24 haziran 2010