12 eylül’de referanduma değil, boykota!

akp’nin hazırladığı ve üzerinde büyük gürültü koparılan anayasa değişiklik paketi, 12 eylül’de halk oylamasına sunuluyor. söz konusu anayasa değişiklik paketi, darbecilerle hesaplaşma palavralarıyla pazarlanıyor. referandumun tam da faşist darbenin 30. yılında kararlaştırılması tamamen bu göz boyama çabasının ürünü. 12 eylül düzeninin halklarımız üzerindeki tahribatı, 12 eylül rejimine karşı yığınların tepkisini referandumda oya tahvil etmek isteyen akp hükümetinin bildik bir takiyyesiyle daha karşı karşıyayız.

bir yanda başta halkımız olmak üzere, devrimcilerin, yurtseverlerin, ilericilerin, ezilenlerin yaşamına karabasan gibi çöken 12 eylül askeri faşist darbesi yarattığı düzenle hala sürerken, akp hükümeti, kendi kurumsal, kadrosal çıkarları için darbe anayasasında yapılan ‘rötuşlarla’ kendi gerici düzenini tesis etmek istemektedir. zira değişiklik paketi 12 eylül rejiminin özünü; yani sömürgeci, işçi emekçi düşmanı karakterini korurken sadece akp hükümetinin kendi kadrolaşmasının zeminini düzlüyor, o kadar!

kim 12 eylül karşıtı?

‘açılım’ının maskesi düşünce halkımıza karşı amansız bir saldırı startını vererek kirli savaş siperlerinde başbuğ’la omuz omuza veren erdoğan ve kurmayları mı?

bdp’yi kastederek “terör örgütünün bir temsilcisi olarak ne yaptığını görüyoruz. kalkıp cenaze namazında intikam pankartı asacaksın sonra da bu kürsülerden barış diyeceksin” sözleriyle başbuğ’un ayak izinden giderek, siperlerdeki işbirliğini meclis salonlarına taşıyan erdoğan ve hükümeti mi?

‘açılım’ın makyajlarından biri olan ‘yol kontrollerinin kaldırılması’na ilişkin genelgeyi yine bizzat içişleri bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni genelgeyle iptal eden akp hükümeti mi?

kim anti-militarist?

kürt sorununda ‘çözüm’ olarak “nato’yu devreye sokma”yı öneren erdoğan mı?

yine sorunu ölüm timleri olan özel timleri kürt coğrafyasına sevk ederek ‘çözmeyi’ düşünen akp hükümeti mi?

kuşkusuz burada, tüm hücreleriyle 12 eylül düzeninin ve halkımız üzerindeki sömürgeci boyunduruğun daha da sıkılarak sürdürülmesinden yana olan ve referandumda ‘hayır’ cephesini oluşturan mhp ve chp gibi faşist partilerin 12 eylülcü ve militarist karakterlerini de vurgulamadan geçmemeliyiz.

ezilenler ve başta da 12 eylül rejiminin en büyük acılarını yaşayan halkımız, bu referandumla yarı askeri karakterli sömürgeci faşist rejim ile polis devletiyle karakterize olan sömürgeci faşist rejim arasında bir seçim yapmaya zorlanmaktadır. bundan dolayıdır ki; özünde bu seçimin ezilenler bakımından hiçbir orijinalitesi yoktur. söz konusu olan sömürgeci 12 eylül düzeninin el değiştirmesidir.

12 eylül rejimiyle hesaplaşmanın akp hükümetinin işi olmadığı açıktır. zira bu hesaplaşma öncelikle halkımızın en meşru ulusal taleplerinin karşılanmasıyla mümkündür.

bunlar:

* kürt kimliğinin anayasal güvenceye kavuşturulması
* anadilde eğitim hakkının tanınması
* başta jitem, koruculuk olmak üzere tüm kirli savaş kurumlarının lağvedilmesi, kirli savaş suçlularının yargılanması
* köye dönüşlerin sağlanması ve tazminatların ödenmesi
* devrimci-yurtsever tutsakların serbest bırakılması

kısacası tam ulusal hak eşitliğinin sağlanmasıdır.

bu talepleri karşılayacak bir iradeye sahip olmaksızın 12 eylül düzeni ile hesaplaşılamaz, 12 eylül karşıtı olunamaz!

sömürgeci partiler arasındaki hegemonya mücadelesinin bir ifadesine dönüştürülen anayasa tartışmaları ve kararlaştırılan referandumda partimiz boykot kararı almıştır. halkımız böylesi bir seçime mahkum değil.

faşist yasalar değil, demokratik haklar!
sokağa, boykota, 12 eylül düzeninden hesap sormaya!

esp amed, dersim, malatya ve antep il örgütleri

kaynak: ezilenlerin sosyalist partisi