halkı aptal yerine koyanlara hayır! ikinci 12 eylül’de de hayır!

1. hükümete “hukuksuzluk” yetkisi veren akp maddelerine hayır!

2. sosyal devleti vahşi kapitalizme yediren akp maddelerine hayır!

3. işçiyi yandaş sendikaların ve patronların insafına terkeden akp maddelerine hayır!

4. tayyip sultan için başkanlık yolunu döşeyen akp maddelerine hayır!

5.“12 eylülcüleri yargılamanın yolunu açtım” yalanını savurup, cuntacıları zaman aşımıyla kurtaran akp maddelerine hayır!

6. hukuksuz dinlemelere, yargısız infazlara, polis devleti uygulamalarına dokunmayan akp maddelerine hayır!

7. fişlemeyi kaldırmaktan söz ederken “biraz da biz fişleyelim” diyen akp maddelerine hayır!

8. “evet demeyen cehenneme gider” diyenlerin dayattığı akp maddelerine hayır!

9. referandumu bir oyun haline getiren, halk iradesini paketleyip ipotek altına alan akp maddelerine hayır!

10. halkı aptal yerine koyan akp maddelerine hayır!

1987 yılından bu yana 12 eylül anayasası 16 kez değişti. “cuntacıların anayasası 16 kez değişmiş” diye sevinemiyoruz. çünkü bu 16 değişikliğin tek gerçek anlamı var: cunta anayasası’na organ nakli! 12 eylül anayasası böyle yaşatılıyor.

şimdi akp bir kez daha 12 eylül anayasası’na organ nakli yapmaya hazırlanıyor. 12 eylül anayasası’nın ruhu akp maddeleri ile korunmakta ve pekiştirilmektedir.

1- akp maddeleri, “yürütmenin güçlendirilmesi” ilkesi konusunda cuntacılarla tam bir uyum içindedir.

cuntacılar, “güçlü hükümet olsun, seçimden galip çıkan mecliste de mutlak iktidar sahibi olsun” demişti.

cuntacılar, “baraj olsun, mecliste öyle çok fazla parti olmasın, herkesin sözü meclise taşınmasın” demişti.

cuntacılar, “hükümete gelen parti istediğini yapmakta zorlanmasın, ülkeyi bildiği gibi yönetsin” demişti.

akp maddeleri, bu mantığı korumakta ve buna bir şey daha eklemektedir: hükümet olan parti için hukuksuzluk serbest olsun. hükümet partisi, ne anayasa mahkemesi tanısın, ne danıştay! akp bunu istemektedir.

2- cuntacılar, sosyal devlete dokunamamış, en fazla onu yumuşatmayı düşünebilmişti. devlet tarafından sağlanan parasız eğitim hakkına dokunamamış ama eğitimin paralı olabilmesi için küçük kapılar açmıştı.

akp maddeleri, sosyal devletin son kırıntılarını da sermayeye yedirmenin yolunu döşemektedir.

3- cuntacılar, sendikal hakları mutlak kontrol altına almak istemişti. bunun için bakanlar kurulu’na grev yasaklama yetkisi bile verdiler.

akp maddeleri, bu yetkiye dokunmadığı gibi, “yandaş sendikalar” aracılığıyla işçileri kontrol altına almayı kolaylaştıracak düzenlemeler getirmektedir. bu düzenlemelerle patron ve devlet müdahalesiyle sendikalaşmayı durdurmak, grev kırmak çok kolaylaşmaktadır.

4- akp maddeleri, yürütmeyi yani yüzde 47 ile (bu oran yüzde 35 bile olabilir) mecliste çoğunluk elde eden partiyi mutlak egemen hale getirmenin yanına bir ek daha yapmaktadır.

bir tür başkanlık sisteminin önünü açan bu maddeler sayesinde tayyip sultan cumhurbaşkanlığı koltuğundan yök’ü, anayasa mahkemesi’ni, yüksek yargı’yı idare edebilecektir.

5- cuntacılar insanlarımızı asan, işkencede katleden, sürgünlere zorlayan uygulamaları nedeniyle kendilerinden hesap sorulmasını yasaklamıştı.

akp maddeleri, aradan neredeyse 30 yıl geçtikten sonra bu yasağı kaldırmaktadır.

hesap sorulacak olanların neredeyse hepsi ya çok yaşlı ya da ölmüş durumdayken…

“hesap sorulacağını” söyledikleri generallerin ellerini öpüp birlikte pozlar verirlerken.

akp kenan evren’in dokunulmazlığını kaldırmıyor! onu yargılamanın yolunu açmıyor!

niyeti gerçekten bu olsaydı, cunta suçlarının “zaman aşımı”ndan yararlanmasını engelleyecek düzenlemeleri de gündemine alırdı. bunu bilerek yapmıyor.

her fırsat bulduklarında ziyaret edip, gönlünü aldıkları, elini öptükleri bu faşist general emeklisinden hesap sormalarını kim bekleyebilir ki?

6- cuntacılar, “anayasal hak” olarak tanınan tüm özgürlüklere şerh koymayı, “vatandaşların bu hakları vardır ama şu koşullarda kısıtlanabilir” demeyi bir anayasa dili haline getirmişti.

akp döneminde hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması bir kural haline geldi.

insanları yatak odasına kadar dinlemeyi hak görenlerden, yargıya intikal etmiş her türlü belgeyi yandaş basına sızdırmayı görev bilenlerden özgürlük getirmelerini kim bekleyebilir ki?

7- akp, kendisini fareli köyün kavalcısı sanmaktadır.

akp maddelerinde kulağa hoş gelen, “askere yargı yolunun açılması”, “fişlemenin tarihe karışması” gibi cümlelerin hepsi boştur. çünkü akp bunların hepsinde ya kendi çıkarlarını gözetmektedir ya da zaten çıkardığı yasalarla aksi yönde adımlar atmaktadır.

memurların sicil yoluyla fişlenmesini kaldırdığını söyleyen akp, amirlere keyfi biçimde kullanacakları yetkiler tanımakta, kamu çalışanlarının tamamen uydurma gerekçelerle keyfi biçimde memuriyetten atılmalarını sağlayan yasalar hazırlamakta ve çıkarmaktadır.

8- akp, maddelerini referandumdan geçirmek için her türlü kirli metodu kullanmaktadır. yandaş ve tetikçi basın, müftüler, eski solcu satılmış kalemler, zamanın çetecileri bu operasyonda görev almaktadır. bir diyanet görevlisi çıkıp da “evet demeyen cehenneme gider” diyebiliyorsa, “hayır” dememek bu zorbalığa boyun eğmekten başka bir anlama gelmez.

9- referandum’da hayır dersek çok şey kazanırız.

bize boyun eğdiren, ekmeğimizi elimizden alan, mahkeme kararlarını hiçe sayıp koca koca devlet işletmelerini yandaşlarına peşkeş çekenlere “hayır” demeyi öğrenmek gerekmiyor mu?

demokrasi’den seçimlerden 1. parti çıkanın her istediğini yapmasını anlayanlara ders vermek gerekmiyor mu?

12 eylül cuntacılarının anayasası’na 30 yıl önce “hayır” demiş olanları dinlemenin zamanı gelmedi mi?

10- 12 eylül’de bu 12 eylül’e de hayır diyeceğiz.

bizi aptal yerine koymak isteyenlere derslerini vereceğiz.

kaynak: “tkp” bildirisi