* Demokratik Anayasa İsteyen Aydınlardan “Boykot” Çağrısı
* Referandumu Boykot Çağrısının Tam Metni ve İmzacılar
* Referanduma “Boykot” Diyenler Konuştu

Demokratik Anayasa İsteyen Aydınlardan “Boykot” Çağrısı

Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı 12 Eylül günü “Ne evet ne de hayır” diyeceğini açıklayan yazar, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve aktivistler, “boykot” diyor. Aktivistler, “12 Eylül ruhunu koruyan yeni anayasa değişikliğinin referandumunda yurttaşları sandığa gitmemeye” çağırdı.

Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı 12 Eylül günü “Ne evet ne de hayır” diyeceğini açıklayan aydın, yazar, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan aktivistler, boykot çağrısı yaptı.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını Prof. Dr. Büşra Ersanlı okudu.

Ersanlı, “Hükümet, toplumsal beklentilerin çok gerisinde kaldı, demokratik bir anayasa hazırlama fırsatını değerlendirmeyerek attığı sembolik adımlardan bile geri döndü. Meclis, çoğunluğuna dayalı bir oylamayla ‘paket’ referanduma taşıyarak ülkeyi kısır bir kutuplaşma sürecine soktu” dedi.

Ersanlı, AKP’nin “mevcut anayasanın yama tutmadığı” yönündeki görüşüne karşın, yapılmak istenen değişikliğinin de “temel sorunlara dayanmayan bir paketle yamalanmış, antidemokratik özü değişmemiş” olduğunu dile getirdi.

Anayasada yapılmak istenen değişiklikle kadınları, emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin, dini inançlarından, cinsel kimliklerinden ötürü ayrımcılığa uğrayanların gözardı edildiğini belirten Ersanlı, paket için “Kendileri de yoktur talepleri de yoktur” ifadesini kullandı.

“Bu koşullarda yapılan referandum, evet de dense hayır da dense, mevcut anayasayı halkoyu ile meşrulaştırmaya hizmet edecek. Yeni makyajlarla sürdürülen statükoya oy vererek bu kandırmacaya alet olmayacağız.

“Yeni ve demokratik bir anayasa istediğimiz için bu oyunda yer almayacağız. Seslerimizin, taleplerimizin ‘evet’ ve ‘hayır’ oyları arasında kaybolmasına, silinmesine izin vermeyeceğiz, referandum sandığına gitmeyeceğiz.”

Aydın: 12 Eylül Anayasasının ruhu hala korunuyor

Açıklamanın ardından söz alan yazar Erdoğan Aydın, referandum ile halkın iki seçeneğe sıkıştırıldığını belirterek, “Anayasanın 30. yılında Türkiye’nin 12 Eylül anayasasına ve türevlerine layık olmadığını düşünüyorum. 12 Eylül anayasasından kurtulmaya layık olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Var olan 12 Eylül anayasasının ruhunun korunarak tekrar onaylatılmak istendiğini söyleyen Aydın, “30’un üzerinde değişikliğe karşın anayasanın ruhu hala korunmaktadır. Sandığa gitmeyerek tepki verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Kürkçü: Yurttaşlar, oy kullanma alanlarından yürüyerek geçsinler

Ertuğrul Kürkçü de, “boykot yapılmasının evetçilerin ellerini güçlendireceği”ni savunan bir kesim olduğuna işaret ederek, “Evet evettir, hayır hayırdır, boykot da boykottur” dedi.

“Biz Türkiye’nin temel meselesini tartışmaya devam edeceğiz. Çok kimlikli, çok kültürlü çok inançlı bir toplumda tekçi bir anayasa altında yaşayamayacağımızı 13 Eylül günü yeniden göreceğiz. Yeniden bir anayasa tartışması içerisine girmemiz gerekecek. Fakat bir önceki gün (12 Eylül) bu tartışmayı geride bıraktığımız iddiasını yurttaşlarımızın çoğunluğu doğrulamış olduğundan bu ihtiyacımızı yeniden dile getirmek için yıllar geçmesi gerekecek.

“O yüzden şimdi vakit varken, demokratik, halkçı, yurttaş egemenliğine dayalı bir anayasa için yurttaşlarımız ayaklarıyla oy kullansınlar. Yani oy kullanma alanlarından yürüyüp geçsinler.”

Toplantının konuşmacıları arasında Anadolu Kültür A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala,Genel-İş Sendikası Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi’nden yazar Mukaddes Erdoğdu Çelik, gazeteci yazar Faik Bulut; toplantının katılımcıları arasında ise Türkiye Tabipler Birliği’nin (TTB) eski Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürsoy, sanatçı Yusuf Çetin, gazateci yazar Ece Temelkuran bulunuyordu. (BT)

Kaynak: İstanbul – BİA Haber Merkezi, 30 Temmuz 2010, Cuma

Referandumu Boykot Çağrısının Tam Metni ve İmzacılar

Aralarında birçok gazeteci, sanatçı, hukukçu, sendikacı, insan hakları savunucusunun olduğu 380 kişi, yurttaşları anayasa değişikliği referandumunda sandığa gitmemeye çağırıyor; “Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa istiyoruz. Referanduma katılmıyoruz” diyor.

Birçok gazeteci, sanatçı, hukukçu, sendikacı, insan hakları savunucusu, bugün anayasa değişikliği için 12 Eylül’de yapılacak referandumda, yurttaşları oy vermemeye, oylamayı boykot etmeye çağırdı.

Bugün kampanyalarını kamuoyuna duyuran aydınların çağrı metni şöyle.

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa istiyoruz, referanduma katılmıyoruz

12 Eylül askeri darbesinin eseri olan 1982 anayasası üzerinde yapılan onlarca değişiklik, demokratikleşme yönünde köklü bir iyileşme yaratmamış, söz konusu anayasanın toplumsal meşruiyet kazanmasına yetmemiştir.

Birçok temel sorunun çözümü için yeni ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır. Hükümet, toplumsal beklentilerin çok gerisinde kalmış, demokratik yeni bir anayasa hazırlama fırsatını değerlendirmemiş, attığı sembolik adımlardan bile geri dönmüştür. Meclis çoğunluğuna dayalı bir oylamayla “paketi” referanduma taşıyarak ülkeyi kısır bir kutuplaşma sürecine sokmuştur.

“Mevcut anayasanın yama tutmadığı” bizzat AKP mensupları tarafından defalarca dile getirilmiş olduğu halde iktidar toplumun önüne bir kez daha temel sorun alanlarına dokunmayan bir paketle yamalanmış, anti-demokratik özü değişmemiş bir anayasa getirmiştir.

Paketli haliyle de paketsiz haliyle de bu Anayasa’da kadınlar, emekçiler, Aleviler, Kürtler, dini inançlarından, cinsel kimliklerinden ötürü ayrımcılığa uğrayanlar yoktur: Kendileri de yoktur, talepleri de yoktur!

Demokratik temsili engelleyen, halkın iradesinin önüne set çeken seçim barajını savunan zihniyetin, ileriye dair umut verebilecek bir demokratikleşme kararlılığından da söz edilemez.

Bu koşullarda yapılan referandumun evet de dense, hayır da dense mevcut anayasayı halkoyu ile meşrulaştırmaya hizmet edeceğini, yeni anayasa beklentilerini öteleyeceğini düşünüyoruz. Yeni makyajlarla sürdürülen statükoya oy vererek bu kandırmacaya alet olmak istemiyoruz.

* Hiçbir kesimi dışlamayan katılımcı bir anlayışla, hak ve özgürlük eksenli bir anayasayı hayata geçirmek için bir araya geliyoruz.

* Tek tip yurttaş yaratmayı düstur edinen, bu ülkenin farklı halklarını, inanç, kimlik ve kültürlerini bu toplumun aslî unsurları olarak kabul etmeyen darbe anayasasının kısmi değişikliklerle demokratik nitelik kazanmayacağını bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz.

* Yeni ve demokratik bir anayasa istediğimiz için bu oyunda yer almayacağımızı, seslerimizin, taleplerimizin “evet” ya da “hayır” oyları arasında kaybolmasına, silinmesine izin vermeyeceğimizi, referandum sandığına gitmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Özgürlüklerden, insan onurundan ödün vermeyen, emekten ve ezilenlerden yana olan herkesi, katılımcı bir süreçle yapılacak yeni demokratik bir anayasa için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Yeni anayasa’da toplumsal muhalefetin sesini duyurmaya davet ediyoruz!

Çağrıcılar

A. Kirami Kılınç, Av. A. Baki Boğa, Dr. A. Selçuk Mızraklı, A. Halim Daşdemir (Tüm Bel-Sen Bitlis İl Tem.), Abdullah Karahan (Eğitim Sen Diyarbakır), Abdullah Melik (Ziraat Mühendisleri Odası Urfa Şube Bşk.), Abuzer Kiraz , Dr. Adem Avcıkıran, Adil Bartan (Tüm Bel-Sen Şırnak İl Tem.), Adil Okay (Şair-Yazar), Ahmet Adıgüzeli (Eğitim Sen Kars), Ahmet Çelik (Yapı-Yol Sen Mardin), Ahmet Erdoğan, Ahmet Kale, Ahmet Korkmaz (Haber-Sen Genel Mali Sekr.), Ahmet Say (Yapı-Yol Sen Genel Sekr.) , Ahmet Saymadı, Ahmet Tulgar, Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Akife Aktaş (SES Şişli Şube Sekr.), Alev Şahar, Ali Erdem (SES Elazığ Temsilcilik Bşk.), Ali Ersönmez (Eğitim Sen), Ali Gün (Eğitim Sen 2 No’lu Şube Bşk.), Ali Gürbüz , Av. Ali Haydar Konca, Altuğ Yılmaz, Arjen Arî (şair), Aslan Demir (HÖDER Urfa Şube Bşk.), Aslan Öner (Eğitim Sen Kızıltepe Tem.), Atilla Yaşrin (şair) , Dr. Ayfer Bostan, Ayhan Bilgen, Av. Ayhan Çabuk (Van Baro Bşk.), Aynur Ak (G. Antep İHD Bşk.), Av. Ayşe Batumlu, Ayşe Berktay, Ayşe Günaysu, Ayşegül Devecioğlu (yazar), Doç. Dr. Ayşegül Yılgör, Doç. Dr. Ayten Alkan, Azad Zal (yazar), Bahattin Budak (Haber Sen Mardin), Av. Bahattin Özdemir, Bahri Erener (SES Şırnak Temsilcilik Bşk.), Av. Bedri Kuran, Bedriye Yorgun (SES Genel Bşk.), Behlül Zelal (Yazar), Beni Saadet Erdem (Yazar), Berat Günçıkan (gazeteci-yazar), Besim Baydono, Beşir Çelebioğlu (Tüm Bel-Sen Hakkâri İl Tem.), Bilge Contepe, Doç. Dr. Bülent Duru, Bülent Özçelik (Editör), Büşra Beste Önder, Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Av. Cafer Koluman (PSAKD Diyarbakır Şube Bşk.), Celal Başlangıç (gazeteci-yazar), Celal Ovat (DİSK MYK Üyesi), Celal Temel, Cemal Babaoğlu (İHD Urfa Şube Bşk.), Cemalettin Yüksel (Haber-Sen İstanbul 9 No’lu Şube Bşk.), Cengiz Çeri (SES Sivas Şube Sekr.), Prof. Dr. Cengiz Güleç, Cengiz Tunç (Haber Sen G.Antep İl Tem.), Cezmi Gündüz (Eğitim Sen Ağrı), Cihat Parlak, Coşkun Usterci, Av. Cüneyt Caniş, Av. Cüneyt Durnaoğlu, Çiğdem Mater, Çiğdem Öztürk, Çiya Mazi (Yazar), Defne Asal (gazeteci), Demir Küçükaydın, Deniz Apaç (SES), Deniz Arslan (SES), Deniz Topkan (SES Batman Şube Bşk.), Dilaver İnal (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.), Doğan Anğay (Eğitim Sen Mardin Şube Bşk.), Ece Temelkuran (gazeteci-yazar), Edip Yaşar T(üm Bel-Sen Diyarbakır Şube Bşk.), Emine Uşaklıgil, Emirali Şimşek (Eğitim Sen Genel Sekr.), Enver Ete (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.), Enver Özpolat (Adıyaman Azikan Kültür Derneği Bşk.), Erdal Güzel (SES İstanbul Anadolu Şube Bşk), Erdal Karakuş (Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Bşk.), Av. Erdal Kuzu (İHD) , Erdir Zat (gazeteci), Erdoğan Aydın (yazar), Ergün Haspolat (Tarım Orkam Sen Genel Mali Sekr.), Av. Erhan Aksoy, Erhan Berhemenoğlu, Erhan Sönmez (Tiyatrocu-Yazar), Ersin Erinçik (Genel-İş Ağrı Şube Bşk.), Ertuğrul Kürkçü, Esra Çiftçi (gazeteci-yazar), Eylem Ateş, Av. Eyüp Duman, Eyüp Ferhatoğlu (SES Muş Şube Bşk.), Av. Eyyüb Sabri Öncel, Faik Bulut (yazar), Faruk Altın (BTS Urfa İl Tem.), Faruk Bozyel (Eğitim Sen), Faruk Kesik (Haber-Sen Urfa İl Tem.), Fatma Özdemir, Fehmi İzgin, Felat Jiyan (Yazar), Feratê Dengizî (Yazar), Ferhat Tunç (müzisyen), Av. Feride Laçin, Fesih Dadaş (Tüm Bel-Sen Erzurum İl Tem.), Fevzi Gündüz (EMO Urfa Şube Bşk.), Fevzi İşsever (SES İstanbul Aksaray Şube YK), Fikret Çalağan (SES Ankara Şube Sekr.), Dr. Fikri İzgin, Filiz Ağın, Füsun Çiçekoğlu, Göksun Yazıcı, Gülçin İspert (Eğitim Sen Kadın Sekr.) , Güldal Kızıldemir, Güler Elveren (Tüm Bel-Sen Eğitim Basın Yayın Sekr.), Gülseren Yoleri, Güngör Şenkal, Gürbüz Demir (Eğitim Sen), Gürbüz Solmaz (SES Tunceli Şube Sekr.), Hacay Yılmaz (yazar), Hacı Çetin (Tüm Bel-Sen Urfa Şube Bşk.), Hacı Özmez (Tarım Orkam Sen Mardin), Halis Yakut (Genel-İş Batman Şube Bşk.), Halit Ateş (Eğitim Sen Elazığ), Haluk Ağabeyoğlu, Prof. Dr. Haluk Gerger, Hamdullah Yıldırım (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.) , Handan Mısırlıoğlu (SES Şişli Şube Örgütlenme Sekr.), Hasan Canel , Hasan Çiçek (Genel-İş Tunceli Şube Bşk.), Hasan Güzel (Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Bşk.), Hasan Kaldık (SES Malatya Şube Bşk.), Hasan Kapıkıran (Mersin 68’liler Derneği Bşk.), Hasan Özgüneş (Yazar), Hasan Sertkaya (Tüm Bel-Sen Mardin Şube Bşk.), Hasan Tanrıverdi (Yol İş Adıyaman Tem.), Hasan Yıldız (Haber-Sen Genel Sekr.), Hasbiye Günaçtı, Hatun İldemir (Eğitim Sen 8 No’lu Şube Bşk.), Haydar Arslan (Yapı-Yol Sen Genel Bşk.), Hicri İzgören (Şair-yazar), Hikmet Acun, Hogir Berbir (Yazar), Hulusi Zeybel, Hüseyin Gülseven (SES Kocaeli Şube Bşk.) , Hüseyin Koluman (Eğitim Sen Kahramanmaraş), Irazca Geray, İ. Halil Efetürk , İdris Ekmen , İhsan Kaçar (Fotoğrafçı), İlhan Ulusoy (yazar-iktisatçı), Prof. Dr. İlhan Uzgel, İmam Tümen (Eğitim Sen Adıyaman), Prof. Dr. İrfan Açıkgöz, İrfan Aktan (gazeteci-yazar), İrfan Babaoğlu (Kürt Yazarlar Der.Bşk), İrfan Cüre, İsmail Açıkgöz , İsmail Karataş (SES Ağrı Şube Bşk.), İsmet Karadağ (SES Urfa Şube Bşk.), İzzet Karaboğa , İzzettin Alpergin (Tüm Bel-Sen Genel Sekr.), Jaklin Çelik (yazar), Kadir Yalınkılı , Kadri Baysal (Eğitim Sen), Kamer Konca, Kamil Kutlu(Eğitim Sen Siirt), Kamiram Yıldırım (TTB Mardin) , Kemal Birgül (ESM Urfa Şube Bşk.), Kemal Bülbül (PSAKD Eğitim Örgütlenme Sekr.), Kemal Gültekin(Eğitim Sen Bitlis), Dr. Kemal Parlak, Kemal Yalcın (SES Hatay Şube Sekr.), Kemal Yazar (İMO Urfa Şube Bşk.), Kerem Demir (Tarım Orkam Sen Urfa Şube Bşk.), Kiraz Biçici, Dr. Koray Çalışkan, Koray Löker, Lal Lalesh (şair-yazar), Leyla Doğan (SES İstanbul Bakırköy Şube Mali Sekr.), Lezgin Botan(Eğitim Sen Van), Lokman Özdemir (DİVES Genel Bşk. ), M. Can Tokay (Eğitim Sen), M. Faruk Bozyel (SES Mardin Şube Bşk.), Dr. M. Fatih Şanlı, M. Hanifi Demir (Tüm Bel-Sen Ağrı İl Tem.), M. Salih Doğrul (Genel-İş Diyarbakır Şube Bşk.), M. Şirin Tunç, Mahir Lebe (ESM G.Antep Şube Bşk.), Mahmut Barık (Yazar), Mahmut Hekimoğlu (Tüm Bel-Sen Siirt Şube Bşk.), Mahmut Karabulut , Mahmut Konuk, Mahmut Öztemel , Mahmut Timurtaş (Genel-İş Siirt-Mardin Şube Bşk.), Doç. Dr. Mahmut Toğrul, Mahmut Turan (Kurdi Der Adıyaman Şube Bşk.), Av. Mahmut Vefa, Mahmut Yapıcı (PSAKD Ady. Şube Bşk.), Mehmet Alanç (SES Siirt Şube Bşk.), Mehmet Ali Ayan, Mehmet Ali Tunç (Eğitim Sen İzmir), Av. Mehmet Bayraktar, Mehmet Bozgeyik (Eğitim Sen Genel Sekr.), Mehmet Çelik (KMO Urfa Şube Bşk.), Mehmet Demir (Batman Tabip Odası Bşk.), Mehmet Demir (Tüm Bel-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Bşk.), Mehmet Deviren(Yazar), Prof. Dr. Mehmet Elbistan, Mehmet Erdoğan (Jeoloji Müh. Odası Urfa Şube Bşk.), Mehmet Özer, Mehmet Paydaş (Mimarlar Odası Urfa Şube Bşk.), Mehmet Salih Erol(Eğitim Sen Batman), Mehmet Sıddık Akın (SES MYK üyesi), Av. Mehmet Tiryaki, Mehmet Ufuk Peker, Mehmet Yerli (Genel-İş Kars Şube Bşk.), Mehmet Yücel, Prof. Dr. Melek Göregenli, Melek Ulagay Taylan (belgesel sinemacı), Memduh Öztürk (Belediye-İş Mardin Şube Bşk.), Memduh Tunç (Haber-Sen İstanbul 7 No’lu Şube Sekr.), Av. Mensur Işık, Av. Meral Danış Beştaş, Metin Behnan, Metin Temel (Eğitim Sen Yön. Kur.), Metin Vuranok (Tarım Orkam Sen Genel Sekr.), Metin Yeğin (gazeteci-yazar-belgesel sinemacı), Mihdi Perinçek, Mikail Gözek (UKSM Urfa Şube Tem.), Dr. Muammer Değer, Muhammed Nur Denek (yazar), Mukaddes Erdoğdu Çelik , Munzur Pekgüleç, Murat Çakır, Dr. Murat Verdioğlu, Musa Bor (SES Hakkari Şube Bşk.), Mustafa Aslan, Mustafa Yazar (MMO Urfa Şube Bşk.), Mustafa Yelkenli, Muzaffer Çınar (Tüm Bel-Sen Batman İl Tem.), Münir Güzel (SES Mersin Şube Sekr.), Müslüm Öcay (BES Urfa Şube Bşk.), Nasrettin Oral (Eğitim Sen), Yard. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, Nazif Dağ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Urfa Şube Sekr.), Nebahat Bayrak , Nebil Senkal, Nebile Irmak Çetin (Genel-İş Konut İşçileri Sendikası İstanbul Şube Bşk.), Necati Abay (gazeteci), Necdet Gökoğlu, Necdet Şansal (Emekli-Sen Urfa Şube Bşk.), Necmettin Salaz, Nejdet Arslan (Eğitim Sen Nusaybin Tem.), Av. Nevzat Anuk, Nihat Bayram (Yapı-Yol Sen Genel Örgütlenme Sekr.), Doç. Dr. Nilgün Toker, Nimetullah Sözen (Petrol-İş Sen Eğitim Sekr.), Nizamettin Bağlan (Tüm Bel-Sen Van Şube Bşk.), Nuran Ağırnaslı, Nurettin Kınık (Tüm Bel-Sen Örgütlenme Sekr.), Nuri Koç (Eğitim Sen Erzincan), Nuri Temel (Eğitim Sen), Prof. Dr. Nükhet Sirman, Oktay Etiman, Orhan Alkaya (Tiyatrocu-Şair), Osman Kavala, Osman Şenkul, Osman Yılmaz (Yeminli Mali Müşavir), Ömer Güzeller (Yapı Yol-Sen Urfa Şube Bşk.), Dr. Ömer Kılıç (SES G.Antep Şube Sekr.), Ömer Şimşek (MMO Urfa Şube Bşk.), Ömer Tekin (Genel-İş Van Şube Bşk.) , Önder Doğan(Eğitim Sen Sivas), Özcan Sapan, Özgül Köse (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.), Özlem Ateş, Pelin Özer, Pınar Selek (yazar-sosyolog), Ragıp Duran (gazeteci-yazar), Dr. Remzi Azizoğlu, Remzi Çalışkan (Genel İş Örgütlenme Daire Bşk.), Rıdvan Bulfak TMMOB İMO, Rıza Gürbüz (SES Adıyaman Temsilcilik Bşk.), Rikoş Odabaş Çakan (SES Bingöl Temsilcilik Bşk.), Ronî War (Yazar), Sadık Demir (Genel-İş Urfa Şube Bşk.), Sait Çetinoğlu, Salih Akdağ (Eğitim Sen), Dr. Salih Karaboğa (TTB Mardin), Salim Turgut, Sami Tan (Kürt Enstitüsü Bşk.), Samiyal Temiz, Savaş Demirci, Sedat Güler (SES Bitlis Şube Bşk.), Sedat Serçik (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.), Selçuk Şahin Polat (Yazar), Selda Somuncuoğlu, Semih Oktay , Semir Behnan, Dr. Semun Corc, Serdar Ekingen (DİSK Diyarbakır Bölge Tem.&Genel-İş Bölge Bşk.), Serdar Koçyiğit (SES Bolu Şube Bşk.), Serfiraz Ökman (Eğitim Sen Mardin Şube Yön.), Av. Serhat Ölmez, Serkan Seymen, Serkeft Botan (yazar) , Serpil Geyik (Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği Urfa Şube Bşk.), Servet Kavukoğlu (Eğitim Sen Hatay), Sevgül Özdemir (BES G.Antep Şube Bşk.), Sevim Çiçek (SES Erzincan Temsilcilik Bşk.), Seydi Fırat, Seyfettin Gülengül (Birleşik Metal – İş Anadolu Şube Bşk.), Sezai Sarıoğlu (yazar-şair), Sıdkı Dehşet (Eğitim Sen Urfa Şube Bşk.), Sırma Evcan (Gazeteci), Sibel Yalın (Yayıncı), Siren İdemen (gazeteci), Soner Gülağacı (TMMOB İKK UrfaŞube Bşk.), Songül Morsünbül (KESK Kadın Sekr.), Suat Bozkuş, Suleyman Boyaci ( Asu Suryani Keldani Demokratik İnisiyatifi ), Süleyman Bakırcıoğlu, Şaban Korkmaz, Şahan Nuhoğlu, Şefik Çağır (Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekr.), Şefika Gürbüz, Dr. Şemsettin Koç (Diyarbakır Tabip Odası Bşk.), Şevket Akdemir , Şexmus Sefer (Yazar), Şeyhmus Akbaba (BES Mardin Şube Bşk.), Şeyhmus Diken (yazar), Şeyhmus Dinç (SES), Şeyhmus Közgün (yazar), Şöhret Baltaş (yazar), Şükran Koyuncu (SES), Şükriye Ercan, Tacim Şimşek, Taner Koçak, Tarık Soydan, Tayfun Şen, Temel Demirer , Tevfik Doğan Toker, Tuğrul Eryılmaz (gazeteci-yazar), Tunca Şaşar(Eğitim Sen Bingöl), Dr. Tülay Özdemir, Uğur Turan (Tüm Bel-Sen Muş Şube Bşk.), Ümit Doğan (SES MYK Üyesi), Ünal Karasu, Vahdettin Kılıç (SES Diyarbakır Şube Bşk.), Vecdi Erbay (şair-yazar), Vedat Doğanay (Tüm Bel-Sen Kars İl Tem.), Veysi Altay, Volkan Görendağ , Yasemin Akbaş , Yaşar Küçükaslan ( Asuri Suryani Keldani Demokratik İnisiyatifi ), Yavuz Düz (SES Ardahan Temsilcilik Bşk.) , Yeqin H. Ölmez (Yazar), Yeşim Dormen, Yılmaz Berki (SES Van Şube Bşk.), Yılmaz Kızılırmak (Dev. Maden-Sen), Doç. Dr. Yılmaz Turgut, Yılmaz Yıldız (SES Niğde Temsilcilik Bşk.), Yunus Akıl (BTS Genel Bşk.), Yusuf Bilen, Yusuf Çetin (sinema sanatçısı), Yücel Göktürk (gazeteci), Zahir Sarıtaş (akademisyen-yazar), Zemzem Fedai Bali (Tüm Bel-Sen Mer. Den. Kur.) , Zeynel Eroğlu (Petrol İş Adıyaman Şube Bşk.), Zeynep Tozduman (İzmir Süryani Platformu) (TK)

Kaynak: İstanbul – BİA Haber Merkezi, 30 Temmuz 2010, Cuma

Referanduma “Boykot” Diyenler Konuştu

Anayasa değişikliği referandumunu boykot çağrısı yapan Kavala, Bulut, Çelik, Çetin ve Temelkuran “Artık yeter” demek için sandık başına gitmeyeceklerini açıkladılar. Kavala, referandumun “12 Eylül’ün istismarıyla sunulduğunu” söyledi. Temelkuran da “İnsanların kafa ayarlarıyla bu kadar oynandığı için boykot” dedi.

Anayasa değişikliği referandumunu boykot edeceğini açıklayan Katılımcı Aktivistlerce düzenlenen “Referanduma Katılmıyoruz” toplantısının konuşmacılarından Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, referandum sürecinin işleyişine “demokrasi kültürü ve ahlakı açısından baktığını” söyledi.

“Görüyoruz ki asıl mesele yargıyla ilgili. Yargıyla, nüfuz kullanmayla ilgili bir didişme olayı. Ve anayasa değişiklerinin gündeme gelmesi de bu didişmenin sonucu bir nüfuz kullanma mücadelesi. Böyle bir durumda bunu gizleyerek bir takım maddelerin gelişigüzel seçilerek kapsamlarından çıkartılıp bir bileşke yaratılması ve özellikle 12 Eylül istismarıyla bunun sunulması bence siyasi açıdan kabul edilecek bir şey değil. Sonuç evet de hayır da çıksa önemli olan katılımın mümkün olduğu kadar az olabilmesidir.”

Kavala’nın ardından söz alan Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi’nden yazar Mukaddes Erdoğdu Çelik, AKP’nin “12 Eylül acılarını yaşamış insanların sırtından kendi siyasi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalıştığını” ifade etti:

“O yüzden ortada çok açık bir sahtekarlık var. Bu anayasayı gerçekleştiren AKP, anti komünist yeşil kuşak projesinin, şu topraklarda yetişen bir akımın temsilcisidir.”

Yazar Faik Bulut da boykot demesinin nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye’de AKP iktidarı kendince kendine ters gelen Kemalist duvarı yıkmak istiyor. Ama o duvarın arkasında özgürlük yok. O duvarın arkasında çift örülmüş bir duvar var. AKP’nin ideolojisi, fiziksel genetiği 12 Eylül’le hesaplaşma ve demokrasiyi getirmeye müsait değildir. Bunu AKP istese de yapamaz. AKP, ucuz kahramanlık yaparak halkı kandırmak istiyor.”

12 Eylül anayasasına evet ya da hayır demek; 12 Eylül anayasasının devamı anlamına gelir” diyen Genel-İş Sendikası Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin ise, 160 sendika yöneticisi ve binlerce işçi ile birlikte referandumu boykot edeceklerini açıkladı.

Temelkuran: ‘Yeter artık’ demek için boykot

Toplantının katılımcılarından gazeteci yazar Ece Temelkuran referandum sürecinde yaşanan tavır farklılıklarına ilişkin “Ortada çok şizofrenik bir ortam var. Aynı siyasi çizgide olduğumuz dostlarımızla bu nedenle ayrılmış durumdayız. İnsanlarımızın şizofren edildiği bu durumu ‘yeter artık’ demek gibi boykot ediyorum” diye konuştu.

“Son yıllarda artık insana ikrah (bıkkınlık) getiren bir kafa karışıklığı var. Yalnızca referandum için değil aynı zamanda tüm süreç için ‘artık sabrım kalmadı’yı boykot ediyorum. Bütün bu süreci açıklayacak tem kelime var; müstekreh (tiksinti verici). Siyasi bir ayrımım olmayan bir arkadaşımla bu referandum konusunda nasıl ayrı durabiliyorum, bu nasıl oluyor? İnsanların artık bu kadar kafa ayarlarıyla oynandığı için bu kadar kızdığım için boykot ediyorum.”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Yönetim Kurulu üyesi Gençay Gürsoy, referandumda hayır demeyeceğini buna karşın Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) boykot kararını da anladığını söyledi.

Gürsoy, “Ben bu olanağın pazarlık konusu yapılabileceği inancındayım. Gelişmeleri izleyip tavır beklemek önemli. Ben imama küsüp oruç bozmam. Özellikle solun bu konuda birbirini yemesini hiç anlamıyorum. Şimdilik kesin kararım hayır olmayacak” diye konuştu. (BT)

Kaynak: İstanbul – BİA Haber Merkezi, 30 Temmuz 2010, Cuma