yeşiller partisi anayasa referandumunda 4. yolu seçiyor

istanbul, 4 ağustos, 2010 – yeşiller partisi bugün yaptığı açıklamada referandumda ne evet, ne de hayır dediğini açıkladı. açıklama şöyle:

“yeşiller partisi parti meclisi, 31 temmuz 2010 tarihinde toplanarak 12 eylül’de referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketini görüştü. toplantıda dile getirilen görüşler özetle aşağıda yer alan noktalarda yoğunlaştı:

– toplumsal mutabakat belgeleri olması gereken anayasalarda yapılacak değişikliklerde de mutabakat aranması gerekirken, akp hazırladığı paketi, siyasi partilerin ve kamuoyunun desteğini yeterince aramadan, adeta dayatırcasına meclise getirmiş, ardından, paketi hukuka ve referandum mantığına aykırı olarak tek parça halinde halkoyuna sunma kurnazlığına başvurmuştur.

– demokratikleşmenin ve barışın önünü açacak düzenlemeler için kürt halkının siyasi temsilcileriyle uzlaşma zemini aranmamış, pakette sorunun çözümünü kolaylaştıracak herhangi bir değişikliğe yer verilmemiştir.

– değişiklik paketinde geçici 15. maddenin kaldırılması önemlidir. ancak sadece bu adım, hükümetin iddia ettiği gibi, 12 eylül’le hesaplaşmak için yeterli değildir. bu hesaplaşma ancak 12 eylül darbecilerinin yargılanmalarıyla, geniş bir toplumsal mutabakatla hazırlanacak sivil bir anayasayla, siyasi partiler yasası değiştirilerek demokratik siyasetin önünün açılmasıyla ve %10 seçim barajı kaldırılarak her görüşün parlamentoda temsil edilmesinin garanti altına alınmasıyla mümkün olacaktır.

– pakette sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının engellenmesi, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması, kamu denetçiliği ve anayasal şikayet kurumlarının getirilmesi gibi reform niteliği taşıyan değişiklikler yer almaktadır. ancak yapılan değişikliklerin bazılarının nasıl bir yasal çerçeveye oturtulacağı belirsizdir.

– memurlara grevsiz toplu sözleşme hakkı vermek reform niteliği taşımaktan uzaktır.

– anayasa mahkemesinin yapısının değiştirilmesi her ne kadar atanmışların seçilmişler üzerindeki vesayetini kaldıran bir reform olarak görülüyorsa da, akp’nin yargı üzerinde sadece kendi lehine tasarrufta bulunmakta olduğu yolunda var olan kaygılar paketin reform olma niteliğine güvensizlik yaratmaktadır.

– adalet bakanının kurulun başkanı olarak yerini koruması, hsyk’nin üye sayısının arttırılması ve çeşitlendirilmesi gibi olumlu bir değişikliğin reform niteliğini gölgelemektedir.

özetle referanduma sunulan anayasa değişikliği paketinin türkiye’nin önündeki en büyük engel olan 12 eylül askeri anayasasının antidemokratik hükümlerinin düzeltilmesi yönünde yetersiz de olsa kısmi bir reform niteliği taşıdığı söylenebilir.

diğer yandan, gerek iktidarın gerekse muhalefet partilerinin referandum sürecini siyasi rant uğruna alabildiğine siyasileştirmeleri, toplumu kutuplaştırmalarını, referandumu yaklaşan seçimlere basamak yapmalarını ibretle izliyoruz.

bu nedenle yeşiller partisi bu oyunun dışında kalmayı seçerek ne evet, ne de hayir diyor.

bu bir boykot çağrısı da değildir. çünkü inanıyoruz ki dileyen, değişiklikleri madde madde okuyup inceleyerek, dileyen hukuki gerekçelerle, dileyen siyasi gerekçelerle, herkes vicdanının sesini dinleyerek en doğru kararı verecektir.

biz yeşiller partisi olarak bütün bu referandum tartışmanın üstünü örttüğü bir duruma ve ihtiyaca vurgu yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

yeşiller partisi olarak siyasi iktidara karşı verilen mücadelenin en önemli odak noktasının türkiye’nin tarihinde görmediği boyutta ve hızda yaşadığı doğa yıkımına karşı çıkmak olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

bugüne dek hiçbir yönetim, ülkenin vadilerini, dağlarını, akarsularını, kıyılarını ve yaşam alanlarını bu kadar acımasız bir saldırıya maruz bırakmamıştı.

bugün başta karadeniz bölgesi olmak üzere ülkenin dört bir yanında yapılan binlerce hes nedeniyle dereler kurutuluyor, su kaynakları satılıyor, vadiler, ormanlar ve tarlalar tahrip ediliyor, dev barajlarla yaşam alanları sular altında bırakılıyor, sayısız kömürlü termik santral için şirketlerin önü açılıyor, nükleer santral projelerine hız veriliyor, açılan maden yataklarıyla ormanlar, köyler, tepeler yerle bir ediliyor, gdo’lu tohumlar her yere yayılıyor, üçüncü köprü uğruna milyonlarca ağaç kesiliyor, güvenlik gerekçeleriyle ormanlar yakılıyor.

akp hükümeti bu acımasız yıkımın önünü açacak yasaları ardı ardına meclisten geçiriyor. bu doğa yıkım yasalarını kamuoyunda tartışmaya bile açmıyor. kendi topraklarını ve geleceğini korumaya çalışan halkı ve ekoloji hareketlerini görmezden geliyor.

bu acımasız yıkıma ve bu yıkımın bir numaralı sorumlusu olan akp hükümetine bir an önce dur demezsek, yarın çok geç olacak. sularımızı, iklimimizi ve toprağımızı bu hükümetin ve hâmisi olduğu şirketlerin insafına bırakırsak, aklımız başımıza geldiğinde ne yazık ki geri dönüş şansının kalmadığını fark edeceğiz.

referandum tartışmasıyla kutuplaştırılan partilere ve topluma sesleniyoruz: geleceğimiz için, önce doğa yıkımını durdurun!

yüksel selek – ümit şahin
yeşiller partisi eş sözcüleri

kaynak: yeşiller partisi