“Evet” diyoruz, çünkü değişim, demokrasi, barış, özgürlük ve bu kirli savaş bitsin istiyoruz

12 Eylül 1982’de de askeri cunta tarafından hazırlanan ve topluma zorla giydirilen bir “deli gömleği” olan anayasanın kısmen değiştirilmesi için, 28 yıl aradan sonra yine bir 12 Eylül günü referandum yapılacak.

Defalarca kimi ufak değişiklikler, tadilatlar yapılsa da ırkçı-militarist özüne dokunulamayan, statükocu militarist kesimin temel dayanağı olması özenle korunan darbe anayasasında ilk kez yapılacak önemli değişiklikler için halk oy kullanacak.

Statükocu militarist kesimlerin, şiddetten ve karanlıktan beslenenlerin tüm direncine rağmen referandum yapılacak, halk kararını verecektir.

Anayasa Değişikliği’nin kabul edilmesi halinde:

– Statükocu, militarist ve sömürgeci duvardan birkaç tuğla sökülecek.

– Bir dizi değişikliğin yanı sıra, darbecileri koruyan ve yeni darbe girişimlerine ilham kaynağı olan 15. madde kalkacak, darbecilere yargı yolu açılacak.

– Statükonun temel dayanaklarından olan Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nda değişiklikler yapılacak.

Yıllar önce toplumu zapturapt altına almak üzere tasarlanan, çeyrek asrı aşkın bir süredir Kürt hareketi, demokrasi ve değişim güçleri üzerinde ağır bir baskı mekanizması olan, en temel hak ve özgürlüklerin dahi kullanılması önünde kalın bir barikat olarak ayakta tutulan bu anayasayı bu gün açıkça savunmak, “yüz kızartıcı bir suç” haline geldi.

Bu gerçek, sadece anayasanın mağdurları olan Kürtler-Aleviler, emekçiler, aydınlar, demokrasi ve değişimci güçler tarafından değil, bizzat ona dayanarak bu güne dek saltanat sürenler tarafından da kabul edilir oldu.

Bu ırkçı-militarist anayasa ile toplumu yönetmenin, sorunlara çözümler üretmenin mümkün olmadığı ortada. Ama buna rağmen askeri vesayetin sürmesini isteyenler, değişimi engellemeye çalışanlar, statükodan beslenen çevreler, anayasayı korumak için ciddi bir direniş gösteriyorlar.

AKP hükümetinin legal Kürt partilerle, barış demokrasi ve özgürlükten yana olan güçlerle işbirliği yapmaktan kaçınarak ve onların taleplerini dikkate almadan Meclis’ten geçirdiği değişiklikler, 12 Eylül faşist Anayasası’nı tümden ortadan kaldırmasa da, bu direncin kırılmasında, değişimin önünün açılmasında ve yeni bir anayasanın zeminin oluşturulmasında faydalı olacaktır ve bu nedenlerden dolayı referandumda “evet” denilmelidir.

Şimdi, değişim zamanıdır.

Referandum süreci;

– Kürt halkının özgürlük taleplerini öne çıkarma, red-inkar ve imha politikalarıyla, zoraki asimilasyonla çok uluslu bir coğrafyada tek ulus yaratma projesinin toplumlara acıdan başka bir şey vermediğini haykırma zamanıdır.

– Şiddet politikalarının sadece militarizmi, ırkçılığı, şovenizmi güçlendirdiğini, barışçıl demokratik kanalları tıkadığını, statükocu militarist kesimlerin işine yaradığını bir kez daha vurgulayarak reddetme zamanıdır!

– Kürt sorunun eşitlik temelinde adil çözümünün yolunu açacak, çağdaş, demokratik, çoğulcu yeni bir anayasa talebini yükseltme zamanıdır.

“Evet” diyoruz, çünkü değişim istiyoruz!

“Evet” diyoruz, çünkü demokrasi, barış ve özgürlük istiyoruz!

“Evet” diyoruz, çünkü bu kirli savaş bitsin istiyoruz!

“Evet” diyoruz çünkü darbecilerin yargılanmasını; 12 Eylül faşist anayasasının değişmesini, yeni ve çağdaş bir anayasa için yolun açılmasını istiyoruz!

PSK-Partîya Sosyalîst a Kurdîstan / Kürdistan Sosyalist Partisi

Kaynak: PSK Bülten, 21 Temmuz 2010