İlhami Soysal

Sıkılmış binlerce yumruk

Al bayrağa sarılmış, binlerce gencin eli üstünde semaya doğru yükselmiş bir tabut, dün Ankara’yı bir baştan öteki başa deldi geçti. Bu tabut, 21 yaşında, daha hayatının baharında, alçakça arkadan vurulmuş bir şehit üniversitelinin, Taylan Özgür’ün tabutuydu. Tabutun gerisinde20-25 yaşlarında, onarlı saflar haline gelmiş, elleri havaya kaldırılıp yumrukları hırstan sıkılmış binlerce genç yürüyordu.

Gözyaşları

Sıkılmış yumrukların sahipleri, Taylan Özgür’ün ardından gözleri yaşlı yürüyen bu binler, Ortadoğu Teknik üniversitesinin öğrencileriydi. Onlara yol boyu katılanlar, yeni yeni onarlı saflar teşkil eden Mülkiyeliler, Hukuklular, Dil Tarihliler, Ziraat Fakülteliler, Eğitim Fakülteliler,  Kızılay’dan geçilip Cebeci’ye doğru yönelindiğinde,  binleri onbinler yaptı. Yol kenarlarına Ankaralılar dizilmişti. Genç kızlar, analar, beli bükük nineler, ak saçlı dedeler, tabutu saygıyla selamlayan çakı gibi subaylar, siviller… Kortej, önlerinde Taylan Özgür’ün tabutu sıkılmış yumruklar havaya doğru uzatılmış ilerliyordu.

Ölüm sessizliği

Ölüm sessizliği ne imiş dün Ankara bunu gördü. Ankara’nın en büyük bulvarları bir baştan bir başa sessiz, hareketsiz insan yığınlarıyla doluydu. Cadde kenarlarındaki evlerin, apartmanların camlarında, damlarında, balkonlarında hevenk hevenk insanlar vardı. Gözler yaşlıydı, yürekler buruk… Ankara’nın ortasından,  Mustafa Kemal gençliğinin devrimcilik anlayışına karşı bir karşı devrime girişmişlerin şehit ettikleri bir üniversitelinin tabutu geçiyordu.  Ankara ağlıyordu.

Saf bağlayanlar

Ankara üniversite gençliği, başta Ortadoğulular olmak üzere, Taylan Özgür’ün tabutunun peşinde tek bir yürek, tek bir iman olmuşlardı. Hınçla, kinle, ama yüreklerinde arkadaşlarına, kaybettikleri gence ve onun temsil ettiği özgürlük, bağımsızlık fikirlerine karşı sonsuz bir sevgi ve saygıyla, başları önlerinde yürüyorlardı. Ankara’nın polisleri yer yarılmış yerin dibine girmişlerdi. Ortalıkta, tek polis gözükmüyordu. Ordu-Gençlik bir kere daha özgürlük savaşında olduğu gibi, bir devrimcinin ölümünde de eleleydi. Hırstan sıkılmış binlerce yumruk,  geleceğin mutlu Türkiyesinin sembolü olmuştu…

Kaynak: Akşam Gazetesi, Görünüş köşesi, 26 Eylül 1969