28 Kânunisânî’de Katledilen Komünistler

 • Samsun Hançerli mahallesinden Mustafa Suphi
 • Üsküdar Ahmet Çelebi mahallesinden Ethem Nejat (İzmir Maarif sadr-ı sabıkı )
 • Erzincanlı Aşçıoğlu Bahaeddin (muallim)
 • Uşak’ın Hacı Hüseyin mahallesinden Kasım Hulusi
 • Sürmene’nin Asu kariyesinden Kıralioğlu Maksut
 • Cihangirli Hilmioğlu İsmail Hakkı (doktor)
 • Van Erciş’ten Ahmetoğlu Hayrettin (nefer)
 • Bandırma Manyas nahiyesinden Hakkı bin Ahmet Ali (topçu yüzbaşı)
 • İstanbullu Emin Şefik (mühendis)
 • Kadıköylü Tevfik bin Ahmet (tayyare yüzbaşısı)
 • Manisalı Kazım bin Ali (ihtiyat zabiti)
 • Erzincan’ın Akdağ kariyesinden Hatipoğlu Mehmet
 • İzmir Tilkilik’ten Hacı Mustafaoğlu Mehmet
 • Kandıralı Cemil Nazmi bin İbrahim
 • Maria (Meryem) (Mustafa Suphi’nin eşi)

Meraklısına