YGS’de Şifre iddiaları kamuoyunun ÖSYM ‘ye güvenini sarsmıştır. Konunun, tüm yönleriyle bilimsel yöntemlerle, kamuoyunu ikna edecek bir şekilde araştırılması ve durumun açıklığa kavuşturulması, gerekli tedbirleri alarak ÖSYM’ye güven oluşturacak değişikliklerin yapılması hepimizin ortak yararınadır. INETD olarak konunun açık ortamlarda tartışılması ve bağımsız kurumlarca araştırılması ve farklı disiplinlerce incelenmesini gerektiği kanısındayız.

ÖSYM, öğrenci atamaları ve sınav kâğıdı oluşturma algoritmalarını, bunlarla ilgili yazılımlarını açıklayabilmeli, bunları açık ortamlarda tartışabilmeli ve sorulara cevap verebilmelidir. Bağımsız uzman ekiplere ve isteyen kurumlara 1,7 Milyon sınavın üzerinde analiz yapılabilme imkânlarını sunabilmelidir. Savcılığın ve ÖSYM’nin kendi araştırması dışında, içinde bilişim, kriptoloji, istatistik, veri madenciliği alanlarını kapsayan bağımsız uzman ekiplerce konunun enine boyuna araştırılmasında yarar görüyoruz. Bunların yanında, ÖSYM açık ortamlarda, bağımsız bir moderatörün eşliğinde sorulara cevap vererek kamuoyunun endişelerini gidermeye çalışmalıdır.

ÖSYM’nin geçmişindeki soruların çalınması gibi olaylar ve YGS’deki şifre endişesi kamuoyunu ikna için ÖSYM’nin çok ciddi bir çaba harcaması, yönetişim ilkeleri ışığında katılımcı ve paydaşlarıyla işbirliği ortamında çalışmasını gerektirmektedir. Bütün dünyada geniş kitleler daha fazla saydamlık, açıklık, yönetime katılma, bilgiye erişim ve bilgi edinme talep etmektedir. Bu demokratik talep, YGS konusunda bireylerin kafalarında hiç soru kalmayana kadar her şeyin paylaşılmasını gerektirmektedir.

Bu bilgilerin açıklanması ve bu tartışmalar ÖSYM’de bir zayıflığa yol açmayacak; tersine kullanılan yöntemi güçlendirecek, kamuoyunun endişesinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu bir yöntem tartışmasıdır. Tüm bilim dünyasında ve en hassas bilgilerin saklanması ve korunmasının bilimi olan kriptolojide de algoritmalar uluslararası ortamlarda açıkça tartışılmakta ve bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.

INETD olarak, ÖSYM yönetimini varlık sebebi olan öğrenci ve velilerin şüphelerini gidermek için, saydam ve katılımcı bir şekilde elindeki tüm verileri paylaşmaya ve iyi niyetle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

INETD – Internet Teknolojileri Derneği

Kaynak: INETD, 07 Nisan 2011