1895 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, eczacılık yapan Vasil Togo idi. Karikatürlerinde hep soyadını kullanan sanatçı Kozma olan esas adını hiç kullanmamıştır. İstanbul’da Vatelo Lisesinde öğrenimini yapan Kozma Togo, karikatüre küçük yaşlarda başlamış ve genellikle portre çalışmalarında başarılı olmuştur.

Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Son Telgraf, Karagöz, Babacan Köylü, Embros, Akbaba, Karikatür, Mizah dergi ve gazetelerinde çalışan Togo, bunun yanısıra kendi adını taşıyan yıllık “Togo Albümü”nü uzun yıllar aksatmadan yayımlamıştır.

Rumca, Türkçe ve Fransızca bilen Kozma Togo, 6 Ekim 1964’de İstanbul’da ölmüştür.

Kaynak: Semih Balcıoğlu, 50 Yılın Türk Karikatürü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 50 Yıl Dizisi: 4, Birinci Baskı, İstanbul 1973

Sergi ve Albüm

Karikatürler

Portreler