Şeyhmus Diken

Daha çok işimiz var
Bu şehirde
Menekşe de
Gül rakısı da
Damıtacağız
Eski zaman imbikleriyle bu şehirde
Bilye gibi
Kan kırmızı üzümlerden
Şarap da yapacağız bu şehirde
Kozadan ipek çekip
Puşi de dokuyacağız bu şehirde
Nergislerle kokutacak
Kenger sakızı çiğneyeceğiz bu şehirde.