XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı
7-9 Kasım 2012

Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, Eskişehir

http://inet-tr.org.tr      http://openconf.inet-tr.org.tr       http://inet-tr.anadolu.edu.tr

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Bu yıl 7-9 Kasım 2012 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşecektir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Nefret Söylemi”,”Fatih Projesi”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” ve  konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan; Paylaşım Günü etkinliği, Kullanıcı Deneyimi, Web Kullanabilirliği, Kod ile Sanat, Hack Kvramı ve Hacker gibi konularda atölye çalışmaları, ve “Sanatta Sansür” gibi pek çok farklı konuda panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.