17. Türkiye’de İnternet Konferansı kapsamında 9 Kasım 2012 Cuma günü “Sürdürülebilir E-topluluklar” panelinde Nezih Yaşar (ListEM, ODTÜ) ve Haluk Bingöl (AFL) ile birlikte e-topluluklar üzerine konuşacağız.

9 Kasım 2012 Cuma yolu Eskişehir’den geçenleri panelimize bekleriz.

O. Yalçın Gültekin (DAÇKA)

***
Türkiye’de İnternet Konferansı 7 – 9 Kasım 2012 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nde…

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, Internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği arttırmak ve toplumun dikkatini bu yöne çekmek amacıyla, 1995’ten itibaren her yıl ulusal bir etkinlik olarak düzenlenen Türkiye’de İnternet Konferansı bu yıl ilk defa uluslararası katılımlı olarak 7 – 9 Kasım 2012 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Konferans bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılıma ve konferans kaydı yaptıran dinleyecilere açıktır.

Bu yıl, “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Internet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Nefret Söylemi”, “Fatih Projesi”, ”Medya/Bilgi Okuryazarlığı” ve ”Oyun” gibi konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan oturumlar, Paylaşım Günü etkinliği, Kullanıcı Deneyimi ve Web Kullanılabilirliği, Kod ile Sanat, Hack Kavramı ve Hacker gibi konularda atölye çalışmaları, “Sanatta Sansür” gibi pek çok farklı konuda paneller planlanmıştır. Bilgi Toplumu, İnternet ve güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler organize edilecektir.

Program

Konferans herkese açık ve ücretsizdir. Konferansa katılacak herkesten webten bireysel kayıt olmalarını rica ediyoruz.

Paneller

7 Kasım 2012 Çarşamba

Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını
• Orçun Madran
• Kürşat Çağıltay, ODTÜ
• Doğan Atılgan, Ankara Ü.
• Engin Kurşun, Atatürk Ü.

Açık Erişim ve Türkiye
• Özlem Özgöbek, Ege Ü.
• Yaşar Tonta,”Bilimsel Bilgiye Açık Erişim ve MedOANet”, Hacettepe Ü.
• Burcu Keten, “OpenAIREplus Turkiye Masasi’ndan E-Bilim Icin Bilimsel Bilgiye Açık Erisim Destegi”, ODTÜ
• K. Levent Ertürk, “Türkiye’deki Kurumsal Açık Arşivlerin Analizi ve Öneriler”, Atılım Ü.
• D. Atılgan, “Türkiye’de Açık Arşivin gelişimi ve Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi “, Ankara Ü.

Sağlık Bilişimi ve İnternet
• Osman Saka,
• Neşe Zaim Akdeniz Ü.,
• Ergin Soysal Hacettepe Ü.

8 Kasım 2912 Perşembe

YÖK Taslağında Uzaktan Eğitim
• Ali Ekrem Özkul, Anadolu Ü.
• Alper Cihan, İstanbul Ü.
• Ali Yazıcı, Atılım Ü.
• Cengiz Hakan Aydın, Anadolu Ü.
• Aydın Ziya Özgür, Anadolu Ü.

Yeni Medyada Etik Sorunları Tartışmak
• Mutlu Binark, Başkent Ü.
• Günseli Bayraktutan, Başkent Ü.
• Emek Kepenek, ODTÜ Teknokent ATOM
• Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilişim Derneği

Bilgi/Bilişim/Medya Okuryazarlığı
• E. Nezih Orhon, Anadolu Ü.
• Hasan Sürek, OKD-MEF

Fatih Projesi Ne Aşamada?
• Ahmet Kaplan, TÜBİTAK
• Oğuz Temizhan, YEGITEK

Fatih Projesi Pilot Uygulamaları Değerlendirmesi
• Abdullah Kuzu, Anadolu Ü.
• Engin Kurşun, Atatürk Ü.

Fatih Forumu: “Öğretmen Eğitimi Nasıl Olmalıdır?”
• Cengiz Hakan Aydın, Anadolu Ü., Moderatör
• Sumu Akçan, Boğaziçi Ü.
• Sevil Akaygün, Boğaziçi Ü.
• Berna Haznedar, Boğaziçi Ü.
• Oğuz Temizhan, YEGİTEK
• Günizi Kartal, Boğaziçi, Ü.

9 Kasım 2012 Cuma

Sürdürülebilir E-topluluklar
• Nezih Yaşar, ListEM, ODTÜ
• Haluk Bingöl, AFL
• Yalçın Gültekin, DAÇKA

Türkiye’de İnternetin Ahvali
• Mutlu Binark, Başkent Ü.
• Aslı Telli Aydemir, Şehir Ü.
• Tuğrul Çomu, Ankara Ü.
• Ali R. Keleş, Alternatif Bilişim
• Gökhan Akın, İ.T.Ü.

2011 Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
• Günseli Bayraktutan, Başkent Ü.
• Mutlu Binark, Başkent Ü.
• Tuğrul Çomu, Ankara Ü.
• Burak Doğu, İ. E. Ü
• Gözde İslamoğlu, Gazi Ü.
• Asli Telli Aydemir, İ. Şehir Ü.

Başarı Öyküleri
• Yakup Bayrak; Türkiye’de Digital Reklamcılık ve Keyfruit Deneyimi
• Ersin Özer; YouLike
• Ergün Erdem; İtibar Yönetimi
• Onur Yazıcıoğlu; Sosyal Medya
• Papatya Traşın: GriZine

Atölye Çalışmaları
• Serkan Mutlu; Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve Web Kullanabilirliği
• Gökhan Yücel; Yeni Dünya Düzeniinde Yaratıcılık

LKD Seminerleri

7 Kasım 2012 Çarşamba
11:00 – 12:30 Hakan Uygun / Java Web Uygulama Sunucuları
14:00 – 16:00 Fatih Özavcı / Metasploit Framework ile Güvenlik Denetimi – I
16:30 – 18:30 Fatih Özavcı / Metasploit Framework ile Güvenlik Denetimi – II

8 Kasım 2012 Perşembe
9:00 – 10:30 Özlem Özgöbek / Özgür Yazılım ve Linux ile Tanışma
11:00 – 12:30 Emre Eryılmaz / Üniversitelerde Özgür Yazılım Kullanım Rehberi
14:00 – 16:00 Necdet Yücel / Türkiye’de Özgür Yazılım Yerelleştirme Çalışmaları
Özlem Özgöbek / Özgür Yazılıma Nasıl Destek Olunur?
16:30 – 18:30 Hakan Uygun & Doruk Fişek / Özgür Yazılım Dünyasında İş Olanakları

9 Kasım 2012 Cuma
:00 – 10:30 Emre Eryılmaz / SELinux’a Giriş – Hakan Uygun / Özgür Yazılımların Sosyal Yapısı
11:00 – 12:30 Serdar Dalgıç / Linux’ta Paket/Yazılım Yönetim Sistemleri
14:00 – 16:00 Doruk Fişek / Linux Sunucu Sistemleri
16:30 – 18:30 Serdar Dalgıç / Özgür Yazılım Projelerinde Kullanılan
Ortak Çalışma Araçları

Seminerler

7 Kasım 2012 Çarşamba
• Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley; Mehmet Emin Mutlu ,
• PHP Nedir?; Ramazan Terzi ,
• PHP Üzerine Güvenlik Notları; Hidayet Doğan ,
• Phalcon PHP, Hidayet Doğan ,
• HTML5; Hidayet Doğan, R. Engür Pişirici ,
• Twitter Bootstrap Framework; Ramazan Terzi, Hidayet Doğan ,
• NoSQL; Engin Aygen,

8 Kasım 2012 Cuma
• LaTex ile makale hazırlamak; Uğur BEKÇİBAŞI, Gül Fatma TÜRKER ,
• IP Haberleşme Temelleri; Gökhan Ak
• Türkiye’de IPv6’ya Geçiş Süreçleri R. Engür Pişirici, Nurullah Çiftci
• Sanallaştırma ve Bulut Bilişim’e Giriş; R. Engür Pişirici ,
• Cloud on the Ground (Yerdeki BULUT Bilişim); R. Engür Pişirici ,
• Proxmox – Özgür Sanallaştırma Platformu; Nurullah Çiftçi ,
• Bir Türkiye Parodisi III: Dijital Delil Karmaşası; R. Engür Pişirici ,
• Malware Taxonomy III: Infoware; R. Engür Pişirici ,

• TersKod Mühendisliği II: Encoded or Encrypted?; R. Engür Pişirici , Bora Öztürk

Bildiriler

-E-Ticaret ve Ticaretin Geleceği,Serkan Hacıömeroğlu•
-Geleneksel Gazeteciliğin Haber Yayınında Yeni Medyanın Etkileri ve Hürriyet Gazetesi Örneği,Barış Bulunmaz•
-Yaşam Günlüğü ( Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi, Mehmet Emin Mutlu•
-Elektronik Haberleşme Sektöründe Veri Gizliliği Düzenlemeleri,Güneş Koca,Ayhan Tözer•
-Lüks Marka İletişiminde Sosyal Medyaya Uyum Sağlamak: Gucci ve Vakko’nun Facebook ve Twitter Kullanımları Üzerine Bir İnceleme,Simge Aksu,Mahmut Ercan•
-Internet’te Bireysel Güvenlik,Rauf Dilsiz•
– Bilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir Yaklaşım, Senem Oğuz•
– Türkiye’de Tablet Kullanımı ve Tablet Reklamcılığı, Kamil M. ÖZKAN,İsmail H. Polat•
-En yaygın iletişim ortamında artırılmış gerçeklik uygulamaları, Osman Köroğlu•
-Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Etkili Bir DNS Politikası Oluşturmak ve Yeni Nesil Alan Adları, Dilek ÜSTÜN EKDİAL•
-Yeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişime Yansımaları, Deniz Çalık•
Mobil Cihazlar için Etkileşimli E-kitap Tasarım Araçları, Salih GÜMÜŞ,Emel GÜLER,Can GÜLER,Özlem ERORTA•
-Geniş Ölçekli Görevdeş Ağlarda Sık Öğe Kümesi Belirleme Simülatörü, Emrah Çem,Sena Efsun Cebeci, Öznur Özkasap•
-Sivil Havacılıkta Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Elektronik Uçuş Çantası,Emrah Ayanoğlu,Murat Köse,Cem Gündüz,Ender Erel•
-User Representation in a Social Bookmarking Website (Sosyal Etiketleme Sitelerinde Kullanıcı Temsili),Meryem Uzun-Per•
Tablet ve Akıllı Tahta ile Öğrenim Senaryoları,Murat DURAN•
İnternet ve Demokrasi, Oğuzhan Bekir Keskin,Serkan Büyükçağlar•
-Sunucuda JavaScript Kütüphaneleri ile Gerçek Zamanlı Web Uygulamaları Geliştirme,
Emrah Ayanoğlu, Alperen Eraslan,Onur Özcan•
-RoboGuice ve Android Annotations ile Verimli Android Uygulama Geliştirme,
Emrah Ayanoğlu, Alperen Eraslan,Onur Özcan•
-Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi,Serhat Çoban•
-Bilgi, İletişim, Teknoloji: Medya Okuryazarlığından Nereye?,Tuğba Asrak Hasdemir•
-Coğrafik Yer Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Sorgu Genişlemesi Yöntemi ile Sorgulanması,
Ömer Sevinç,Erdal Kılıç•
-Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği ile Medya Piyasasının Yeni Çıkmazları,Tuğba Aydoğan•
-Pasif Devrim ve Mısır?da Yaşanan Gelişmelerde Sosyal Medyanın Etkisi, Ahmet Salih İKİZ•
-Openflow ile yeni nesil ağlar,Gökhan AKIN•
-Tüketim Davranışının Azaltılması İçin İnternetin Kullanılması: Ortak Kullanım Ağları,
Aslı Tosuner•
-Üniversiteler ve Akademik Birimler için Kolay Kullanımlı, Yüksek Standartlarda Bir Web Sitesi – İçerik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Osman Kıyak,Utku Köse,Durmuş Koç,Ramazan Bulut,
-Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri,Gül Fatma Türker, Akif Kutlu,Uğur Bekçibaşı•
Fecebook’ta Paylaşılan Materyallerin Değerlendirilmesi,Mehmet Aksüt,•Fadime Kaya,SONGÜL ATEŞ•
-Olceklenebilir operasyonun adi : DevOps, Kayra Otaner•
-DataScience icin web toplulugu : data.org.tr,Kayra Otaner•
– Bireysel ve Kurumsal Çevrimiçi İtibar Yönetiminin Hukuki Boyutu, Nazlı Pınar Taşkıran, Pınar Kara
-Open Source Health infrastructure: a myth? Or a distant dream? Umit Topaloglu,Mustafa Topaloglu
-Bağımsız Doğrulama Ve Geçerleme Organizasyonu Yaklaşımı,Erdem YILDIRIM,Mehmet Umut PİŞKEN
-Eğitimde Yüz Bulma Teknikleri ile Kişi Sayımı,Hüseyin Hakan Çetinkaya,Muammer Akçay
-Siber Akran Zorbalığının İncelenmesi,Seda Gökçe Turan
-Türkiye?nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmek için Bilgi Teknolojilerine yatırım yapması şart,Kozan Demircan
-İnternet ve Evde Bakım Hizmetleri, Osman Saka
-Sağlık Eğitiminde Internet Uygulamaları, Neşe Zayim

Kaynak: İnternet Teknolojileri Derneği