Metin Demirtaş

Şarkıları susmuş,
Yarım kalmış yolculukları.
Papatyalar
Boyun kırıp düşmüşler yere.
Ufaktan esen seher yeli
Okşar şimdi bir günlüğün yapraklarını,
Okşar gelincikleri.

Yusufçuklar ötmez,
Turnalar geçmez olmuş.
Bir türküde gezer olmuş adları.

Ötelerde,
Derviş ağırlığıyla tanıktır Ali Şükran Dağı.
Ekmek peynir sunan göçer obaları
Eğin Geçidi, Nurhak!
Ve yoksulluğun boyunduruğunda boğulmuş
Güzelim halk!
Meşeler bin yıllık türküsünde.

Kurşunlara gelmişler
Göyneksiz yatarlar yerde.
Ekinler başağa gelemeden sararmış.
Türkülerde göveren meşeler,
Burada kararıp kalmış.