Orhan Yalçın Gültekin

Arap milliyetçiliği, yani bedeni Arap, ruhu Müslüman milliyetçilik, Soğuk Savaş dönemi denilen iki kutuplu dünyadaki yükselme döneminde kendini bir yandan ABD emperyalizmine karşı konumlandırırken, diğer yandan da kendini iki kutbun değerlerinden ayrı bir yerde tanımlamaya da çalışıyordu.

Nasır milliyetçiliğiyle birlikte Kaddaficilik de dünya siyasetinin aktörlerinden biri olarak kendini ortaya koyuyordu.

Bu koşullarda Muammer Kaddafi (Arapça: معمر القذافي‎ ; English: Muammar Abu Minyar al-Gaddafi), 1975 yılında, sınırlı bir etki yaratan “Yeşil Kitap”ını (Arapça: الكتاب الأخضر / English: The Green Book) yayınladı.

Elimde o yıllardan kalma, kötü bir Türkçesi var. İnternet bir sürü kaynağa ulaşma fırsatı veriyor. Netekim “Yeşil Kitap”ın İngilizcesini de buldum.

Aşağıda “Halk Oylaması” ya da “Referandum” diye çevrilebilecek bölümünü İngilizce ve Türkçe olarak veriyorum. En alta da 1970’lerin sonundan elimde kalmış kötü Türkçeli (ama daha anlaşılır) çevirisini ekledim.

Plebiscites

Plebiscites are a fraud against democracy. Those who vote “yes” or “no” do not, in fact, express their free will but, rather, are silenced by the modern conception of democracy as they are not allowed to say more than “yes” or “no”. Such a system is oppressive and tyrannical. Those who vote “no” should express their reasons and why they did not say “yes”, and those who say “yes” should verify such agreement and why they did not vote “no”. Both should state their wishes and be able to justify their “yes” or “no” vote.

Halk Oylamaları/Referandum

Halk oylamaları/Referandum, demokrasiye karşı bir hiledir. “Evet” ya da “hayır” diye oy kullananlar, gerçekte kendi özgür iradelerini ifade etmezler, tam tersine, “evet” ya da “hayır”dan fazlasını söylemelerine izin verilmediği için demokrasinin modern tasarımınca susturulmuş olurlar. Bu tür bir sistem zalim ve zorbacadır. “Hayır” oyu kullananlar, gerekçelerini ve neden “evet” demediklerini dile getirebilmelidirler ve “evet” diyenler de söz konusu kabullenmelerini ve neden “hayır” demediklerini [gerekçelendirerek] ortaya koymalıdırlar. Her iki taraf da isteklerini ifade edebilmeli ve “evet” ya da “hayır” biçimindeki oylarını gerekçelendirerek savunabilmelidir.

Halk Oylaması “Referandum”

Referandum Demokrasiye bir aldatmacadır. Çünkü “evet” diyenle “hayır” diyenler bu iki sözcükle kendi düşüncelerini açıklamış olamazlar. Aksine olarak, modern demokrasi anlayışıyla ağızlarına sanki gem vurulmuş ve onlara bir tek söz söylemelerine hak verilmiştir. “Evet” veya “hayır”. Bu susturma diktatoryanın en sert ve en ağır sistemidir. “Hayır” diyenin neden “hayır” dediğini ve neden “evet” demediğini açıklamalıdır. “Evet” diyenlerin de neden “evet” dediklerini ve neden “hayır” demediklerini belirtmelidirler. Aslında her iki tarafın ne istediği “red” ile “kabul” sebebinin ne olduğu bilinmelidir.