Orhan Yalçın Gültekin

Bir ülke ne zaman ölür?
Ceylanlar, Berkinler öldüğünde…

Sokaklarda mızıka çalma çocuk
Vurulursun…

dediydi Attila İlhan…

Ekmek de almayacaktın çocuk…
Ekmek de…
Bak, vuruldun…

“Öyle bir ölsem
Öyle bir ölsem çocuklar
Size hiç ölüm kalmasa.”

demişti Aziz Nesin…

Belki de biz yeterince ölmediğimizden ölüyor Ceylanlar, Berkinler…
Biz ölmeyi bıraktığımızdan…