15 Ekim 1927 * Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında “Büyük Nutuk”u okumaya başladı. Nutuk’un okunuşu 6 gün sürdü.

Samsun’a çıktığım gün umumî vaziyet ve manzara * 1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. vaziyet ve manzara-i umumiye: Osmanlı devletinin dahil olduğu grup, harb-i umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekename imzalanmış.” diye başlayan “Nutuk”, bütün dönem boyunca olan bitenin, saflaşma, çatışma ve kopuşmaların Mustafa Kemal’in nokta-i nazarından ayrıntılı bir biçimde anlatımından sonra “Gençliğe Hitabe” ile sonlanıyordu.

Vikipedi’den
1927’de Osmanlıca harflerle basılan Nutuk’un, sonraki yıllarda birçok kurum ve kitabevi tarafından sayısız baskıları yapılmıştır. 1960’lı yıllardan başlayarak bazı baskılarda, o tarihlerde TDK’nin yaygınlaştırmaya çalıştığı Öztürkçe kullanma akımına uyularak “Nutuk” yerine “Söylev” adı da kullanılmıştır. Bazı baskılarda hem Söylev hem de Nutuk adının birlikte kullanılması tercih edilmiştir. Belli başlı “Nutuk” baskıları şunlardır:

 • “Nutuk”, Osmanlıca, 1927. 543 sayfa, bez ciltli, 19×27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut.
 • “Nutuk”, Yeni harflerle, Devlet Basımevi, İstanbul, 1938. 658 sayfa. Renkli, katlanmış harita eki var.
 • “Nutuk, Kemal Atatürk”, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Milli Eğitim Basımevi, 1950. 3 Cilt (Son cilt “Vesikalar”)
 • “Söylev (Nutuk)”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi,1963. 2 Cilt. Günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş sürüm.
 • “Nutuk”, Tercüman 1000 Temel Eser, 1973. Cumhuriyetin 50. yılı için özel baskı, tam metin. 2 cilt?
 • “Nutuk Söylev”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1984 . 2 Cilt.
 • “Söylev”, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1984. 2 Cilt(Cilt I-II ve Cilt III). Hıfzı Veldet Velidedeoğlu yayına hazırlamış. İlk cildi 17 baskı yaptı.
 • “Söylev “Nutuk””, .Dündar Yayınları 1998
 • “Nutuk (Söylev)”, Kaya Yayınları, 2000.
 • “Söylev (Nutuk) Seçmeler”, Betik Yayıncılık, 2002.
 • “Nutuk”, Yapı Kredi Yayınları, 2011 (İlk Baskı), 2014 (İkinci Baskı). Kutulu, tek cilt, 1197 sayfa, 17.5 x 11.5 cm ebatlarında, orijinaldeki 10 renkli harita dahil.