Orhan Yalçın Gültekin

Ava Lavinia Gardner (d. 24 Aralık 1922 – ö. 25 Ocak 1990)

Tanrı Adem’i yarattı. Yarattığından hoşnut kalmadı.

Sonra Havva’yı yarattı. Daha iyiydi ama hala yeterli değildi.

Tanrı Havva’nın değişik modelleri üzerinde uzun bir süre çalıştı.

Ne var ki, Venüs’ten bile hoşnut kalmadı.

Uzun ve zorlu bir çalışma sonunda ve edindiği büyük deneyimle, Tanrı Ava’yı yarattı.

Ava’ya baktı ve şöyle dedi: Evet, yaratmak istediğim tam da buydu.

Tanrı çalışmayı bıraktı ve dinlendi.

Sonra erkekler plastik cerrahiyi yarattı.

***

The God created Adam. He wasn’t satisfied with what he created.

He then created Eve. That was better but still not satisfactory.

The God worked on various models of Eve for a long time.

Yet, He wasn’t even satisfied with Venus.

After a long and hard training, along with a considerably enduring experience, The God created Ava.

He looked at Ava and said: Yes, this is the exact result I planned to achieve.

The god ceased working and rested.

Then men created plastic surgery.

OYG, Facebook, 23 Aralık 2009