Orhan Yalçın Gültekin

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Bir çok ülkede o ülkelerin eğitim tarihlerine göndermede bulunan “millî/ulusal” öğretmenler günü var.
Bizdeki de işte öyle bir şey…
24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri açılıyor ve Reisicumhur Mustafa Kemal’e Başöğretmen ünvanı veriliyor.
Henüz bir Öğretmenler Günü düşüncesi yok…

Türkiye’de Öğretmenler Günü ile ilgili karar 1981 yılında 12 Eylül Cuntası tarafından alındı.
***
Yurttaş… Rahat!.. Haz’rol!
Öğretmenler Günü kutlanacak…
Kutla!
***
Başta TÖB-DER’liler olmak üzere ilerici devrimci yurtsever öğretmenlerin kovuşturmalar, işkenceli sorgular, hapisler, sürgünler ve birçok başka eziyete maruz kaldıkları bir dönemde bu kutlama pek manidardı…

Bir öğrencinin öğretmene dönüp “sizin maaşınızı biz ödüyoruz” diyebildiği bir zamanda belki öğretim kalmıştır ama eğitim ölmüştür.

Biz ilkokuldayken ne ulusal ne uluslararası bir öğretmenler günü vardı. Olmadığını bilmezdik. Belki de bu yüzden bir gün değil 365 gün saygı gösterirdik öğretmene.
Mahallede futbol maçını alelacele kesip bir duvar dibinde yanyana hazırolda dizilen kan ter içindeki çocukları gördüğünüzde anlardınız ki oradan bir öğretmen geçmektedir.

OYG, Facebook 2017