10 Ekim 1969 * FKF’den Dev-Genç’e

10 Ekim 1969 * Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi üye ve sempatizanı gençler tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu, gençliğin bağımsızlık ve demokrasi savaşımına sosyalist önderlik sağlayan örgütlenme oluyordu. Bu süreç, aynı zamanda sosyalist hareket içindeki saflaşma ve kopuşmalar süreciydi. TİP yandaşları ile Milli Demokratik Devrim yandaşlarının önderlik savaşımını da içeren bu dönem, Milli Demokratik Devrim yandaşları arasındaki kopuşmanın da billurlaştığı dönemdir.

FKF’nin 4. kurultayı, yalnızca bir ad değişikliğiyle sonuçlanmadı. Ad değişikliği, gençliğin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm isteğininin devrimci ifadesiydi. Dev-Genç, gençliğin, işçi, köylü ve diğer emekçilerin savaşımlarına önderlik edecek daha üst bir siyasi örgütlenmenin olmadığı koşullarda bu görevi de üstlenmesinin adıydı.

10 Ekim 1965 Türkiye İşçi Partisi TBMM’de

10 Ekim 1965 Genel Seçim Sonuçları: Türkiye İşçi Partisi TBMM’de

Adalet Partisi (AP) 240 milletvekili ile çoğunluğu elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 134, Millet Partisi (MP) 31, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 19, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 15, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMPp) 11 milletvekili çıkardı.

Türkiye tarihinde ilk kez bir sosyalist parti, Türkiye İşçi Partisi, 15 milletvekili ile TBMM’de grup kurmaya hak kazandı. 4 ilde yüzde 3 oy alarak Meclis’e giren TİP milletvekilleri şunlardı: Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Muzaffer Karan, Tarık Ziya Ekinci, Sadun Aren, Yahya Kanpolat, Cemal Hakkı Selek, Adil Kurtel, Behice Boran, Yunus Koçak, Şaban Erik, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ali Karcı, Kemal Nebioğlu ve Çetin Altan.

10 Ekim 1944 * Porajmos Çingene Soykırımı

10 Ekim 1944 * Porajmos Çingene Soykırımı: 800 Roman/Çingene çocuk, Auschwitz toplama kampında sistematik uygulamayla öldürüldü.

Almanya’da Çingenelerin kısırlaştırılması 1933’te başladı ve yine aynı yıl Naziler, Dachau, Dieselstrasse, Mahrzan ve Vennhausen’de Çingeneler için kamplar kurdu.

16 Aralık 1942’de Himmler, imha edilecek Çingenelerin Auschwitz-Birkenau’ya nakledilmesi talimatını verdi. Himmler’in 15 Kasım 1943’te yaptığı “çingene ve yarı-çingenelerin yahudilerle aynı düzeyde olduğu” değerlendirilmesi, katliamın habercisiydi. 800 çocuğun Auschwitz toplama kampında öldürülmesi, bu talimatın uygulanmasıdır.

Meraklısına:
Porajmos @ Wikipedia, the free encyclopedia

10 Ekim 1903 * Kadınların Toplumsal ve Siyasal Birliği (WSPU) Kuruldu

10 Ekim 1903 * Emmeline Parkhurst, İngiltere’de kadınların kurtuluşu savaşımını yürütmek üzere “Kadınların Toplumsal ve Siyasal Birliği”ni (The Women’s Social and Political Union – WSPU) kurdu.

WSPU, İngiltere’de kadınların oy hakkı için verilen savaşıma önderlik eden militan bir örgüttü. Üyeleri, “suffragettes” (kadınların oy kullanma hakkını savunan kadın) olarak adlandırılan ilk gruptur.

Emmeline Parkhurst şöyle diyordu:

“Yüzyıllar boyunca erkek militanlığı dünyayı kanla yıkadı. Kadın militanlığı ise, insan yaşamına bir zarar vermedi; tersine adalet için savaşanların yaşamını kurtardı.”

Meraklısına:
Kadınların Sosyal ve Politik Birliği @ Vikipedi, özgür ansiklopedi
Women’s Social and Political Union @ Wikipedia, the free encyclopedia

10 Ekim 1837 * François Marie Charles Fourier öldü

10 Ekim 1837 * 07 Nisan 1772 doğumlu ütopik sosyalist ve filozof François Marie Charles Fourier Paris’te öldü.

Günümüz araştırmacıları, féminisme (feminizm) sözcüğünü 1837’de Fourier’in ürettiğini söylerler. Fourier, “Theory of the Four Movements” (Dört Hareketin Kuramı) adlı 1808 yılındaki çalışmasında, kadınların özgürlüğünün genişlemesinin bütün toplumsal ilerlemenin genel ilkesi olduğunu savunmuş ve “eşit haklar” söylemine herhangi bir ekleme yapılmasını küçümsemiştir.

Fourier, günümüz Dallas’ına yakın bir yerde kurulan ve La Reunion olarak adlandırılan komünist topluluk ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başka bazı topluluklara –örneğin: Kuzey Amerika falanksı- esin kaynağı olmuştur.

Meraklısına:
Charles Fourier @ Vikipedi, özgür ansiklopedi
Charles Fourier @ Wikipedia, the free encyclopedia