10 Ekim 1903 * Emmeline Parkhurst, İngiltere’de kadınların kurtuluşu savaşımını yürütmek üzere “Kadınların Toplumsal ve Siyasal Birliği”ni (The Women’s Social and Political Union – WSPU) kurdu.

WSPU, İngiltere’de kadınların oy hakkı için verilen savaşıma önderlik eden militan bir örgüttü. Üyeleri, “suffragettes” (kadınların oy kullanma hakkını savunan kadın) olarak adlandırılan ilk gruptur.

Emmeline Parkhurst şöyle diyordu:

“Yüzyıllar boyunca erkek militanlığı dünyayı kanla yıkadı. Kadın militanlığı ise, insan yaşamına bir zarar vermedi; tersine adalet için savaşanların yaşamını kurtardı.”

Meraklısına:
Kadınların Sosyal ve Politik Birliği @ Vikipedi, özgür ansiklopedi
Women’s Social and Political Union @ Wikipedia, the free encyclopedia