15 Ekim 1966 * Kara Panterler

15 Ekim 1966The Black Panther Party for Self-Defense ya da The Black Panther Party (Öz Savunma için Kara Panter Partisi, Kara Panter Partisi, Kara Panterler), Marksizm-Leninizm ve Maoizmden etkilenmiş ve Afro-Amerikalıların haklarını savunan bir partiydi. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’ların ortalarından 1970’lere kadar etkinliğini sürdürdü.

Oakland, California’da Huey P. Newton ve Bobby Seale tarafından kurulan Kara Panterler, ABD’deki Afrika kökenli Amerikalılara dönük polis şiddetine karşı duruyor ve adalet için savaşıyordu.

Kara Panterler, “toprak, ekmek, konutlandırma, eğitim, giyim, adalet, barış ve askerlik görevlerinden muaf tutulma”yı da içeren “10 Madde Programı“nı yayınladılar. Kara Panterler, her ne kadar “”siyah milliyetçi” bir zeminde yükseliyor ve Afro-Amerikalılar dışındakileri üye kabul etmiyorlardıysa da partinin gelişimiyle birlikte 1960’ların karşı-kültürünün önemli bir simgesi oldular.

Parti, gelişimi içinde “siyah milliyetçilik”i, “siyah ırkçılık” olarak suçlayarak, ırksal sınırlamalar getirmeyen bir sosyalizm üzerinde yoğunlaştı. Bu da parti içinde bir bölünme yarattı.

15 Ekim 1964 * Kruşçev gitti, Brejnev geldi

15 Ekim 1964 * Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkanı Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı. Yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksi Kosigin başbakan oldu.

Stalin’in ölümünden sonra başlayan iktidar savaşımında, Georgy Malenkov, Lazar Kaganovich, Vyacheslav Molotov ve Nikolai Bulganin’le birlik oluşturarak Lavrenty Beria’yı tasfiye eden Kruşçev, bu başarının ardından müttefiklerini de devre dışı bıraktı. 25 Şubat 1956’daki 20. Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmayla stalinsizleştirme çalışmalarına ivme kazandıran Kruşçev, Sovyet ekonomisine dönük uygulamalarla da tartışma yarattı.

Kruşçev, Batı ile daha uyumlu bir ilişki kurmak için uğraştı. Kruşçev’in uygulamaları, başta Mao Zedung olmak üzere, geniş bir çevre tarafından modern-revizyonizmle suçlandı. “Soğuk Savaş”ın bir benzeri, ÇHC-SSCB arasında oluştu.

Kruşçev’in izlediği siyaset, SBKP içinde de eleştirilere sebep oldu. Leonid Brejnev, Aleksandır Shelepin ve KGB şefi Vladimir Semichastny önderliğindeki grup, Kruşçev’i Küba füze krizini doğru yönetememek, ÇHC ile bir “Soğuk Savaş” içine girmek ve başta tarım sektörü olmak üzere Sovyet ekonomisini düzensizliğe sokmakla suçlayarak, görevden alınmasını sağladı.

15 Ekim 1961 * 27 Mayıs’tan sonraki ilk Seçim

15 Ekim 1961 – 27 Mayıs Askerî Darbesinden sonra, kısıtlı seçim kampanyasının ardından genel seçimler yapıldı.

Seçime dört parti katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 173, Adalet Partisi (AP) 158, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 54, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 65 milletvekilliği kazandı. İsmet İnönü hükümet kurmakla görevlendirildi.

İsmet İnönü’nün başbakanlığında sırasıyla şu hükümetler kuruldu:

  • CHP-AP (20 Kasım 1961-25 Haziran 1962)
  • CHP-YTP-CKMP (25 Haziran 1962-25 Aralık 1963)
  • CHP-Bağımsızlar (25 Aralık 1963-20 Şubat 1965)

15 Ekim 1946 * Nazi savaş suçlusu Hermann Göring intihar etti

15 Ekim 1946 * Nazi savaş suçlusu Hermann Göring, idam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.

12 Ocak 1893 doğumlu Göring, Nazi partisinin önderlerindendi ve Alman hava kuvvetlerine komuta ediyordu.

Göring, Nuremberg mahkemesince savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılandı ve asılarak ölüme mahkûm edildi.

Şu sözler Hermann Göring’e aittir:

  • Vicdansızım ben. Benim vicdanım Adolf Hitler’dir!
  • Kültür kelimesini duyduğumda, Browningime uzanırım!
  • Önce vurun sonra yargılayın, eğer hata yaparsanız sizi ben koruyacağım. (Prusya polisine talimat, 1933)
  • Galipler her zaman yargıç olacaklardır, ve mağluplar da sanık.
  • Kimin Yahudi olduğuna ben karar vereceğim.

Meraklısına:
Hermann Göring @ Vikipedi, özgür ansiklopedi
Hermann Göring @ Wikipedia, the free encyclopedia

15 Ekim 1934 * Çin Sovyet Cumhuriyeti yıkıldı.

15 Ekim 1934 * Çin Sovyet Cumhuriyeti yıkıldı.

Çin Milliyetçi Partisi’nin (Kuomintang) saldırılarından korunmak amacıyla komünist önderlik altındaki 100 bin kişi, Çin’in güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğusuna kadar uzanan on bin kilometrelik yolu katetmek için “Uzun Yürüyüş”e başladı.

“Uzun Yürüyüş”, Çin Komünist Partisi (ÇKP) içinde Mao Zedung’un önderliğe yükselmesini sağladı.

Meraklısına:
Long March @ Wikipedia, the free encyclopedia
Uzun Yürüyüş Nedir? @ Ansiklopedi.Biz