15 Ekim 1966The Black Panther Party for Self-Defense ya da The Black Panther Party (Öz Savunma için Kara Panter Partisi, Kara Panter Partisi, Kara Panterler), Marksizm-Leninizm ve Maoizmden etkilenmiş ve Afro-Amerikalıların haklarını savunan bir partiydi. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’ların ortalarından 1970’lere kadar etkinliğini sürdürdü.

Oakland, California’da Huey P. Newton ve Bobby Seale tarafından kurulan Kara Panterler, ABD’deki Afrika kökenli Amerikalılara dönük polis şiddetine karşı duruyor ve adalet için savaşıyordu.

Kara Panterler, “toprak, ekmek, konutlandırma, eğitim, giyim, adalet, barış ve askerlik görevlerinden muaf tutulma”yı da içeren “10 Madde Programı“nı yayınladılar. Kara Panterler, her ne kadar “”siyah milliyetçi” bir zeminde yükseliyor ve Afro-Amerikalılar dışındakileri üye kabul etmiyorlardıysa da partinin gelişimiyle birlikte 1960’ların karşı-kültürünün önemli bir simgesi oldular.

Parti, gelişimi içinde “siyah milliyetçilik”i, “siyah ırkçılık” olarak suçlayarak, ırksal sınırlamalar getirmeyen bir sosyalizm üzerinde yoğunlaştı. Bu da parti içinde bir bölünme yarattı.