15 Ekim 1964 * Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkanı Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı. Yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksi Kosigin başbakan oldu.

Stalin’in ölümünden sonra başlayan iktidar savaşımında, Georgy Malenkov, Lazar Kaganovich, Vyacheslav Molotov ve Nikolai Bulganin’le birlik oluşturarak Lavrenty Beria’yı tasfiye eden Kruşçev, bu başarının ardından müttefiklerini de devre dışı bıraktı. 25 Şubat 1956’daki 20. Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmayla stalinsizleştirme çalışmalarına ivme kazandıran Kruşçev, Sovyet ekonomisine dönük uygulamalarla da tartışma yarattı.

Kruşçev, Batı ile daha uyumlu bir ilişki kurmak için uğraştı. Kruşçev’in uygulamaları, başta Mao Zedung olmak üzere, geniş bir çevre tarafından modern-revizyonizmle suçlandı. “Soğuk Savaş”ın bir benzeri, ÇHC-SSCB arasında oluştu.

Kruşçev’in izlediği siyaset, SBKP içinde de eleştirilere sebep oldu. Leonid Brejnev, Aleksandır Shelepin ve KGB şefi Vladimir Semichastny önderliğindeki grup, Kruşçev’i Küba füze krizini doğru yönetememek, ÇHC ile bir “Soğuk Savaş” içine girmek ve başta tarım sektörü olmak üzere Sovyet ekonomisini düzensizliğe sokmakla suçlayarak, görevden alınmasını sağladı.