Hale Özgür Kıyıcı | Hüseyin Cevahir

Hale Özgür Kıyıcı

“Hafıza, şiddeti yaşayanlara verilmiş bir tanrı krallığıdır”
Charles Peguy Raymound Queneau

Devrimci Gençlik Federasyonu’nun (Dev-Genç) merkezi Ankara’da olduğundan, Dev-Genç imzalı her olay sonrası İstanbul Bölge Yürütmenin belli isimlerini paketleyip Ankara’ya götürürlerdi. Mustafa Lütfi’nin Ankara Merkez Cezaevini bu kadar çok ziyaret edişi bu nedenle idi. Ankara yollarını bu nedenle epey eskittik.
Okumaya devam et Hale Özgür Kıyıcı | Hüseyin Cevahir

Hüseyin Cevahir

Hüseyin Cevahir, 1947’de Dersim’in (Tunceli) Mazgirt ilçesinde doğdu. Lise eğitimi sonrasında, İstanbul Tıp Fakültesi’ne başladı. Ardından, SBF’ye kayıt yaptırdı. Cevahir, SBF’ye girdikten sonra, devrimci düşünceler doğrultusunda çalışmalar sürdürdü.

1965-69 yılları arasında gelişen gençlik hareketinin önderlerinden biriydi. SBF-DER başkanlığı yaptı, TİP içerisinde yaşanan ayrışmalar sürecinde, yakın arkadaşı Mahir Çayan’la birlikte tavır geliştirdi. THKP-C’nin çekirdeğini oluşturan onbir kişilik kadro arasında Cevahir de bulunuyordu. TİP Kurultayı’nda artık daha fazla Mihri Belli’yle birlikte olamayacaklarına kanaat getirdiklerinde, örgütlü bir yapıyı geliştirmek üzere, geçici bir komite oluşturdular. Hüseyin Cevahir’e düşen görev “Doğu Anadolu ve Kürtler” olmuştu.

Okumaya devam et Hüseyin Cevahir

Hüseyin Cevahir | Doğu Anadolu Raporu

Hüseyin Cevahir

Son günlerde Doğudan gelen seslerin -yoğunlaşması, hatta Babıali basınına kadar ulaşması üzerine, Bismil ve Silvan’a gönderdiğimiz arkadaşımız Hüseyin Cevahir’in yerinde hazırladığı yazıyı aynen yayınlıyoruz.

Aydınlık Sosyalist Dergi, Mayıs 1970, Sayı: 19

Okumaya devam et Hüseyin Cevahir | Doğu Anadolu Raporu