Deng’den bugüne: “Kayıp Zamanın İzinde”

Mehveş Bingöllü

Türkiye’de yıllardır Kürt meselesinin 1980’lerin başlarında ya da 1970’lerin sonlarında baş gösterdiği, meselenin PKK’nin varlığına bağlı olduğu anlatılır. Bu tarihlerden, yani PKK’nin ortaya çıkmasından önce bu ülkede “yüzyıllardır kardeşçe yaşandığı” söylenir. Genel algı bu ‘söylenceler’ üzerine kuruludur.

Ben ne tarihçi ne siyaset bilimciyim. Bu nedenle meselenin tarihsel kökenlerini göstermek ya da siyasî bir analizini yapmak, en azından böyle bir alanda, haddim değil. Ama bu yazının yanında gördüğünüz gazete kupürünün içeriği devletin Kürtlerle olan sorunlu ilişkisinden doğan muamelenin en azından 49 yıl önce de varolduğunu gösteriyor. Bu muameleyi ifşa etmeyi ve hesabını sormayı vicdanî ya da ahlakî bir sorumluluk olarak görenlerin ve genel olarak Kürtlerin yaşadıkları bölgelerdeki dertleri dile getirmeyi amaçlayanların da, yazarak ve konuşarak, yalnızca son 20-30 yıldır değil, en azından 49 yıldır ‘suç’ işledikleri anlaşılıyor.

Okumaya devam et Deng’den bugüne: “Kayıp Zamanın İzinde”