Orhan Yalçın Gültekin

Ahmet Altan bir kitap yazdı: İsyan Günlerinde Aşk.

Beni ilgilendiren kitabın ne konusu ne de kurgusu. Edebî değeri üzerine de tek bir kelâm bile etmeyeceğim. Beni ilgilendiren siyasî tezleri kabul ettirebilmek için tarihî gerçeklerin nasıl eğilip bükülebildiği…

Romanda şöyle bir bölüm var:

“Üyeleri arasında Şeyh Yusuf Efendi’nin de bulunduğu Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye isimli yüksek seviyedeki din hocalarından oluşan islamî eğitim teşkilâtı toplanıp ayaklanmaya karşı çıkarak meşrutiyeti destekleyen bir beyanname yayınlamış, isyancıları kışkırtan molla görünüşlü adamlarla İstanbul’un önde gelen din ulemasının hiçbir alâkası olmadığını herkese göstermişti.”

Okuyunca Hasan Pulur’un her zaman anlattığı o kurban fıkrası geldi aklıma.

Çok şey bildiğini sanan, her şeyi yalan yanlış anlatan adamın biri kahvede ahkâm kesiyormuş:

“Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a yalvarmış, ‘Allah’ım bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeceğim’, demiş. Duası kabul olmuş, bir kız çocuğu doğmuş, adını Ayşe koymuş… Ama Allah’a verdiği söz var, kızı almış götürmüş, tam kurban edecekken, Azrail yanında bir keçiyle gökten inmiş, ‘Al, bu keçiyi kurban et, kızı bırak!’ demiş…”

***
Adam bakmış ki kimseden bir tepki yok, küçümseyerek, “siz anlamadınız galiba!” demiş…

Biri dayanamamış, kalkmış:

“Ulan, anlattığının neresini düzelteyim! Dua eden Hazreti Davut değil, Hazreti İbrahim. kurban edilecek çocuk kız değil, oğlan, Hazreti İsmail… Gökten inen melek Azrail değil, Cebrail. Kurban edilen de keçi değil, koç! Hangisini düzelteyim!”

Bu da o hesap.

“Şeyh Yusuf Efendi” değil, “Ruznameci Yusuf Ziya Bey“; şeyhlikle uzak yakın ilgisi yok.

“Din hocalarından oluşan bir teşkilât” değil, aralarında Namık Kemal’in de bulunduğu Osmanlı’nın aydınlık yüzünün temsilcisi ilericiler.

Dindar olmanın “tü kaka” bir şey olmadığını anlatabilmek için tarihi gerçekleri çarpıtmanın bir alemi yok.

Yeni moda yazarlık ahlâkının bir göstergesi olarak algılamak gerekiyor.

Tarihi çarpıtarak kendi kanıtını kendisi yaratıyor.

İnsan numaralı cumhuriyetçilerden olursa böyle yazar oluyor.

Meraklısına: Darüşşafaka ve Darüşşafakalılar

Darüşşafakalılar Listesi, 21 Şubat 2003 – 09:17