Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz…

Paralı özel okullara değil, fırsat eşitliği temelinde, çağdaş norm ve yaklaşımlara uygun, nitelikli, yaygın ve genel kamusal eğitime kaynak!

Bizler, 130 yıldır, yurttaş bağışlarıyla yoksul ve yetenekli çocuklara nitelikli bir eğitim sağlayan Türkiye’nin ilk halk okulu Darüşşafaka’dan yetişenler olarak, temel öğretimin tüm yurttaşlara nitelikli, eşit ve ücretsiz olarak sağlanmasının devletin en temel ve asli görevi olduğuna inanıyoruz.

Eğitim sistemimizde sayısız yetersizlik ve aksaklıkların varlığına rağmen, 15 trilyon lira gibi bir kaynağın belli sayıda çocuğun “paralı özel okullarda okuyabilmeleri için” kullanılmasının planlanmasını şaşırtıcı ve düşündürücü buluyoruz.

Bugün devlet okullarında öğrenim gören başarılı öğrencilerin paralı özel okullarda eğitim görebilmelerini sağlamak amacıyla böylesi bir kaynak ayrılması ve ağustos ayında bu yönde bir sınav yapılması hükümetin gündeminde.

Hükümet bu kararıyla, meşruiyetinin en temel dayanağı olan, yurttaşlara genel, fırsat eşitliğine dayalı, nitelikli ücretsiz eğitim olanağı sağlama görevini yerine getiremediğini açıkça ilan ediyor.

Darüşşafaka Lisesi’nden yetişenler ve Darüşşafaka’ya gönül verenler olarak hükümeti:

  • meşruiyetinin temel dayanağı ve gereği olan bu görevinin gereklerini yapmaya, yani paralı özel okulları “kendi özel” alanlarında bırakıp, onlara kaynak aktarmak yerine kamusal eğitim ortamının fiziksel ve niteliksel kalitesini, içerik zenginliğini, çağdaş eğitim normları ve fırsat eşitliği temelinde yaygınlığını sağlama asli görevini yerine getirmeye,
  • ayrılabilir söz konusu kaynağı kamusal eğitim alanının sayısız kara deliklerinden hiç değilse bir kısmının kapatılmasına tahsis etmeye, yoksul ve yetenekli çocukların eğitim olanaklarını geliştirmek için devletin halen mevcut burs fonlarını daha işlevsel ve doğru kullanarak yeterliliğini arttırmaya,
  • ulusal ve uluslararası olanakları süratle harekete geçirerek eğitimde ihtiyaç duyulan kaynakları aktarma çabası içine girmeye,
  • psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi sakıncaları olabilecek, mevcut sorunları derinleştirecek ve ileriye dönük tamiri güç yeni sorunlar yaratabilecek görünürdeki amacıyla uyuşmayan popülist yaklaşımlardan vaz geçmeye, ve
  • ilan edilmiş yanlış uygulamadan süratle geri dönmeye

çağırıyoruz.

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu

15 Temmuz 2003