Türkân Saylan’la Röportaj

Sayın Türkan Saylan,

“Eğitimde fırsat eşitliği” ülküsüyle kurulmuş olan Darüşşafaka Lisesi’nden yetişmiş ya da bu amaca gönül vermiş çağdaş düşünceye sahip insanlardan oluşan Darüşşafakalılar Derneği olarak sizlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz.

Aydınlık bir ülke ve gelecek yaratmakta aynı cephede sizinle birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Darüşşafaka’nın dünyaya açılan kapısı olan Darüşşafakalılar Derneği olarak yayınladığımız bültenimiz için sizinle küçük bir söyleşi yapmak arzusundayız.

Amacımız, Darüşşafaka ile paralel boyutta faaliyet gösteren ÇYDD’nin üyelerimize tanıtımının yanısıra etkileşime girerek, işbirliği ve karşılıklı öğrenme süreci başlatmak. Böylece aynı idealler uğruna mücadele veren iki sivil toplum örgütünün sağlıklı iletişiminin ilk adımlarını atmış olmayı da arzuluyoruz.

Erdinç Ergenç
Darüşşafakalılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Okumaya devam et Türkân Saylan’la Röportaj

OYG | Darüşşafakalılar Derneği: Bir Yetişenler Derneğinden Fazlası

Orhan Yalçın Gültekin DS 1970-78

Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti (şimdiki adıyla Darüşşafakalılar Derneği), sözcüğün gerçek anlamıyla bir mezunlar ya da yetişenler derneği olarak kurulmamıştır.

Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için, Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye’nin ilk yarım asırlık dönemine göz atmak gerekiyor.

30 Mart 1863 yılında, henüz 37 yaşında olan Daire-i Askeriye ruznamecisi Yusuf Ziya Bey (sonradan Paşa) önderliğinde kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye, başlangıçta Kapalı Çarşı esnaf çıraklarına islâmiyetin temellerini öğretmek ve mektup, senet ve diğer evrakı okuyup yazabilecek duruma getirmek amacıyla kurulmuş; derslere esnaf, çırak ve kalfalarla birlikte Babıali, Serasker Kapısı, Defterhane ve Maliye Kalem memurları da katılmış; bu eğitim çalışması, Valide Mektebi (Emetullah Kadin Mektebi) ve Ebubekir Paşa Mektebi’nde, Darüşşafaka’nın açılışına kadar sürdürülmüştü.

Okumaya devam et OYG | Darüşşafakalılar Derneği: Bir Yetişenler Derneğinden Fazlası

Salih Zeki Bey | Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti Çırak Mektebi Açılış Toplantısında Konuşma

Salih Zeki Bey

Kardeşliğin, İslâm kardeşliğinin en masumane, en yetimane bir tecelligahını görmek, ziyaret etmek isteyenler Dârüşşafaka’yı gezmelidirler. Burası mektep değildir. Anadan babadan ayrılmış, yalnız kardeş yanında büyümeye alışmış ümmetin sıbyanının muhterem melceidir. Feyz-i Mevla onun kapısında, duvarında değildir. Kapısı, duvarı içinde gezinen saf gönüllerdedir. Nazarım her ne zaman o muhteşem şefkat binasına dönecek olsa, sebat ve vefa namına gözlerim yaşarır. Ona olan muhabbetim, aşkım ebedidir. Ne zaman o ulvi merhamet tavaf yerini ziyaret edecek olsam kapısından girer girmez cemiyetin bütün gailelerinden kurtulur, özgürce teneffüs ederim. Hissederim ki gönlümdeki bütün emellerim vücuda gelse sekiz sene müddet orada geçirdiğim bahtiyarca ömrün bir yılına muadil olamayacak! Ne çare ki talih bizi erken büyütüp o edep dershanesinde naçiz bir öğrenci olmak şerefinden ebediyyen mahrum etti. Ne arkadaşlar, ne kardeşler vardı! Oradan çıkar çıkmaz cümlemiz birer tarafa saçıldık.

Okumaya devam et Salih Zeki Bey | Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti Çırak Mektebi Açılış Toplantısında Konuşma

Darüşşafakalılar Derneği’nden “Balyoz Planı” açıklaması

Yönetim Kurulunun basın açıklaması

Kamuoyuna duyurudur

04.08.2010 tarihli Star gazetesi’nde Helin Şahin tarafından hazırlanan “İşte camiye bomba planı” başlıklı haberde istihbarat şube müdürü albay Kubilay Aktaş’tan ele geçirildiği iddia edilen bir belgeye dayanılarak Darüşşafakalılar Derneği “Balyoz Planı”na destek verecek dernekler arasında gösterilmiştir.

147 yıllık bir maziye sahip olan Darüşşafaka Lisesi’nin mezunları tarafından 1908 tarihinde kurulmuş olan Darüşşafakalılar Derneği’nin amacı tüzüğünün ikinci maddesinde belirtilmiş olup özetle, Darüşşafaka’da eğitim görmüş Darüşşafakalılar, emekleri ve/veya bağışları ile Darüşşafaka’ya destek ve gönül vermiş olanlar arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, Darüşşafaka’nın bir eğitim kurumu olarak tanınırlığını, prestij ve kurumsal imajını üst düzeye çıkartmak, Darüşşafaka’nın tarihsel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası ve tarihsel birikimini toplumun yararına açığa çıkartmak, Darüşşafakalıların kültürel–sanatsal ve düşünsel birikimlerini geliştirmeleri ve birbirleriyle ve toplumla paylaşabilmelerini sağlamak için uygun bir zemin oluşturmaktır.

Darüşşafaka’dan yetişenlerin oluşturduğu; demokrasiye inanan ve her türlü müdahaleci zihniyete karşı kurumsal kültüre sahip derneğimizin adının adı geçen haberde anılması camiamızda büyük üzüntüye neden olmuştur.

Derneğimizin ne bugün ne de geçmişte haberde bahsedilen “plan”a destek vermesi veya destek vereceğini beyan etmesi söz konusu değildir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu

Darüşşafakalılar Derneği Duyurusu 15 Temmuz 2003

Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz…

Paralı özel okullara değil, fırsat eşitliği temelinde, çağdaş norm ve yaklaşımlara uygun, nitelikli, yaygın ve genel kamusal eğitime kaynak!

Bizler, 130 yıldır, yurttaş bağışlarıyla yoksul ve yetenekli çocuklara nitelikli bir eğitim sağlayan Türkiye’nin ilk halk okulu Darüşşafaka’dan yetişenler olarak, temel öğretimin tüm yurttaşlara nitelikli, eşit ve ücretsiz olarak sağlanmasının devletin en temel ve asli görevi olduğuna inanıyoruz.

Eğitim sistemimizde sayısız yetersizlik ve aksaklıkların varlığına rağmen, 15 trilyon lira gibi bir kaynağın belli sayıda çocuğun “paralı özel okullarda okuyabilmeleri için” kullanılmasının planlanmasını şaşırtıcı ve düşündürücü buluyoruz. Okumaya devam et Darüşşafakalılar Derneği Duyurusu 15 Temmuz 2003