Türkân Saylan’la Röportaj

Sayın Türkan Saylan,

“Eğitimde fırsat eşitliği” ülküsüyle kurulmuş olan Darüşşafaka Lisesi’nden yetişmiş ya da bu amaca gönül vermiş çağdaş düşünceye sahip insanlardan oluşan Darüşşafakalılar Derneği olarak sizlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz.

Aydınlık bir ülke ve gelecek yaratmakta aynı cephede sizinle birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Darüşşafaka’nın dünyaya açılan kapısı olan Darüşşafakalılar Derneği olarak yayınladığımız bültenimiz için sizinle küçük bir söyleşi yapmak arzusundayız.

Amacımız, Darüşşafaka ile paralel boyutta faaliyet gösteren ÇYDD’nin üyelerimize tanıtımının yanısıra etkileşime girerek, işbirliği ve karşılıklı öğrenme süreci başlatmak. Böylece aynı idealler uğruna mücadele veren iki sivil toplum örgütünün sağlıklı iletişiminin ilk adımlarını atmış olmayı da arzuluyoruz.

Erdinç Ergenç
Darüşşafakalılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Okumaya devam et Türkân Saylan’la Röportaj

Darüşşafakalılar Derneği Duyurusu 15 Temmuz 2003

Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz…

Paralı özel okullara değil, fırsat eşitliği temelinde, çağdaş norm ve yaklaşımlara uygun, nitelikli, yaygın ve genel kamusal eğitime kaynak!

Bizler, 130 yıldır, yurttaş bağışlarıyla yoksul ve yetenekli çocuklara nitelikli bir eğitim sağlayan Türkiye’nin ilk halk okulu Darüşşafaka’dan yetişenler olarak, temel öğretimin tüm yurttaşlara nitelikli, eşit ve ücretsiz olarak sağlanmasının devletin en temel ve asli görevi olduğuna inanıyoruz.

Eğitim sistemimizde sayısız yetersizlik ve aksaklıkların varlığına rağmen, 15 trilyon lira gibi bir kaynağın belli sayıda çocuğun “paralı özel okullarda okuyabilmeleri için” kullanılmasının planlanmasını şaşırtıcı ve düşündürücü buluyoruz. Okumaya devam et Darüşşafakalılar Derneği Duyurusu 15 Temmuz 2003