Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin 27 Mayıs 2007 Pazar günü düzenlediği ‘Pilav Günü’nde yaptığı konuşmada “Diğer okullarda fuhuş var, uyuşturucu var, İHL’lerde bunlar yok. Bugün İHL’ye çocuğunu gönderen de, orada okuyan gençler de birer kahramandır” diyen Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği eski başkanı İbrahim Solmaz’ı şiddetle kınıyoruz.

140 yılı aşkın bir süredir varolan bir eğitim seferberliğinin ürünü olan biz Darüşşafakalılar, imam hatip liseleri dışında kalan bütün bir eğitim dünyasını, öğrenci, öğretmen ve velileri karalayan bu ifadeleri, bölücü ve ötekileştirici zihniyetin bir ürünü olarak görüyoruz.

Kem söz sahibine aittir diye karşılık vermeyi bile, sözkonusu rencide edici karaçalmaları hiç bir camia ve mensubuna layık bulmadığımızdan kullanmıyoruz.

Başta Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği, Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği yönetim kurulları olmak üzere bütün İmam Hatiplileri, sözkonusu şahsı kınamaya, sözkonusu şahısla aralarına kalın sınırlar çekmeye çağırıyoruz.

Bunu yapmadıkları takdirde ifadelerin vebali üzerlerinde kalacaktır.

Okul müdürü Ali Özerten’in “Bütün İHL’liler biraraya gelerek tek yumruk olacaklardır” ifadesinin ise, bir eğitimciye yakışmadığını söylemek durumundayız. Bir eğitimci, eğitim ve yumruk kavramlarını birbirini dışlayan iki kavram olarak ele almak zorundadır. Özerten, imam ve hatip mi yetiştiriyor, ordu mu kuruyor?

İmam Hatip Okulları, Hanefi-Sünnî müslümanların dinî vecibelerini yerine getirmelerini sağlamak üzere imam ve hatip yetiştirmek üzere kurulmuş okullardı. Laik bir devletin bu tür okullar açmasının laikliğe uygun olup olmadığı tartışmasını bir kenara koyalım… Söz konusu okullar hızla amaçlarından uzaklaştırılmış, süreç içinde imam ve hatip yetiştiren okullardan dinî eğitim veren okullara dönüştürülmüştür.

Düşüncemiz odur ki bu yozlaşma ve içerik değiştirme, bütünüyle Tevhid-i Tedrisat Kanununa (Öğretim Birliği Yasası) aykırıdır ve bu aykırılık, İbrahim Solmaz’ın ifadelerinde en kötü yansımasını bulmaktadır.

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk mezunlar/yetişenler derneği olan Darüşşafakalılar Derneği olarak, Öğretim Birliği Yasasına bütünüyle aykırı bu ikili durumun ortadan kaldırılması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu

03 Haziran 2007