Erhan Üstündağ

Önümüzdeki günlerde tekrar seçime gidecek dernek yönetiminin yüzde 40’ı kadın. Dernek Başkanı Gültekin, kızların 1971’e dek okula alınmadığını hatırlatıp kadınların aktif katılımını desteklediklerini söyledi.
İstanbul – BİA Haber Merkezi26 Şubat 2008, Salı 15:31

Darüşşafakalılar Derneği’nin yönetim kurulunda bir önceki dönemde sadece bir kadın varken 2006’da yapılan seçimde bu sayı dörde yükseldi.

Yönetim Kurulu, 11 asil üyeden oluşuyor. Yedi yedek üyenin de üçü kadın, dördü erkek. Dernek, önümüzdeki ay tekrar seçime gidecek.

İlk defa kadın sayman

Dernek başkanı Orhan Yalçın Gültekin, 1971’e kadar fiilen bir “erkek okulu” olarak gelen Darüşşafaka mezunlarının oluşturduğu derneğin yönetiminde geçen dönem ilk defa okuldaki kız-oğlan oranını geçen sayıda kadının yönetime girdiğini belirtti.

Ayrıca, dernek tarihinde yine ilk defa bir kadın, Ülkü Karaaslan saymanlık görevini yürütüyor.

100 sene kız öğrenci alınmadı

Gültekin, “Sizin de bildiğiniz gibi Darüşşafaka, her ne kadar 1871 tarihli nizamnamesinde yoksul kız çocuklarının da yatılı okuması ile ilgili irade beyanında bulunmuşsa da bu düşün gerçekleşmesi için tam bir yüzyıl beklemek durumunda kalındı; yoksul kız çocukları ancak 1971’de okula kabul edildi” dedi.

Gültekin, kararlar alınırken asil ve yedek üyelerin birlikte çalıştığını da ekledi. Bu durumda karar alıcı 18 yöneticinin yedisi kadın, 11’i erkek.

Gültekin’in verdiği bilgilere göre şu an yatılı öğrenci kapasitesinin yüzde 35’i kızlara, yüzde 65’i de oğlanlara ayrılmış durumda. Doluluk oranı açısındansa kız öğrencilerin oranı “öngörülenin üzerinde.”
Dernek üyeleri içinde kadınların düşük oranda olmasının bir sebebi kız çocuklarının 37 yıl öncesine kadar okula alınmıyor olması.

Kota yok

Gültekin, dernek yönetiminde kadın oranının kota uygulanmadan yükselmiş olmasının önemli olduğunu belirtti.

Denetleme Kurulu’nda kadın üye olmamasının sebebiniyse şöyle açıkladı: “Dernek üyeleri arasında söz konusu kurulda yer almak için uygun görülen meslek gruplarından -avukat, mali müşavir, finans uzmanı, vb.- etkin kadın üyelerimizin sayısı çok düşük.”

Eski dernek başkanlarının oluşturduğu, seçimle gelmeyen Danışma Kurulu’nda kadın olmamasının sebebi de daha önce başkanlık yapmış kadın bulunmaması.

Kadınların katılımının önü açılıyor

bianet, bir önceki dönemde yönetimdeki kadın temsilinin azlığını haberleştirmişti. Seçimlerden sonra kadın temsilinde yaşanan iyileşmeyi bianet’le paylaşan Gültekin, bu durumun kadın üyelerin aktif katılımının yoğunlaşması için özendirici olmasını umut ettiğini belirtti.

Seçimlerde kota olmasa da, kadınların kendi adaylarını kendilerinin belirlemesini ve okuldaki kız-oğlan oranına uygun oranda yönetime girmelerini önemsedikleri vurgulayan Gültekin, dernekte her alanda işbölümünü kadın-erkek eşitliğini gözeterek gerçekleştirmeye çalıştıklarını; derneğin işleyişini kadınların katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlediklerini de ekledi.(EÜ/TK)

Kaynak: bia Haber Merkezi, 26 Şubat 2008