1938 – 4 mayıs 1985

1938 yılında Fatsa’nın en tutucu köylerinden olan Kabakdağ’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra ailesinin geçimine katkıda bulunmak için bir terzinin yanında çıraklığa başladı. Yaşamının sonraki bölümünde geçimini terzilik yaparak sağladı.

Sosyalist dünya görüşüyle 1965 yılında tanıştı. O yıllarda Türkiye İşçi Partisi üyesi idi. Sonraki yıllarda bölgede çeşitli parti kademelerinde görev yaptı.

Önce TİP Fatsa İlçe Sekreterliği, ardından İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. TİP içinde MDD ayrılığı gündeme gelince, 1970’den itibaren MDD tezlerini savunan kesimle birlikte tavır aldı. 60’lı yıllar boyunca gelişen anti-emperyalist mücadeleye aktif olarak katıldı. 6. Filo’ya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde Dev-Genç saflarındaydı. 1968’den sonra Karadeniz’de emekçilerin örgütlenmesi çalışmaları içinde yer aldı. Samsun’dan Trabzon’a kadar gerçekleştirilen çeşitli “Fındıkta Sömürüye Son” mitinglerinde örgütleyici ve konuşmacı olarak görev yaptı. 1970’de Ordu’da fındık üreticilerinin mücadelesini provoke etmek için tüccarlar tarafından düzenlenen mitinge Ertan Saruhan ve arkadaşlarıyla birlikte müdahale etti. Müdahale sonucunda mitingin havası değişti. Üreticiler Samsun – Trabzon karayolunu 12 saat boyunca trafiğe kapattılar. Fikri Sönmez, bu olay nedeniyle tutuklanıp yargılandı.

1970 başlarında sol içinde ortaya çıkan yeni saflaşmalarda Mahir Çayan’ın görüşlerine katılarak THKP-C saflarında yer aldı. 1971-72 yıllarında Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçışlarından sonra, Karadeniz’e geçmelerinde ve bu bölgedeki ilişkilerinde ve eylemlerinde yardımcı olduğu gerekçesiyle THKP-C davasında yargılandı. Yirmi ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 12 Mart’ın ardından gelen, sol içinde ideolojik karışıklığın yaşandığı dönemde THKP-C çizgisini ısrarla savundu. O yıllarda Karadeniz’deki devrimci mücadelede yer alan genç insanlara örnek oldu.

Fikri Sönmez, 1978-79 yıllarında Giresun ve Ordu yörelerinde yapılan “Fındıkta Sömürüye Son” mitinglerinde örgütleyici ve konuşmacıydı.

Arkadaşı Sedat Göçmen anlatıyor:

“Son derece hoşgörülü; sıcak, dost bir insandı.

12 Mart sonrası cezaevinden çıktıktan sonra Fatsa’ya dönüp terziliğe devam ediyor. Bir yandan da siyasi faaliyetlerini sürdürüyor. O günlerde arada bir deniz kenarında iki kadeh rakı içermiş, ya da kahvede arkadaşlarıyla 51 oynarmış. Bir gün gençlerden biri, kahveye girip Fikri abiyi eleştiriyor. Kâğıt oynamanın devrimcilere yakışmayacağı falan gibi şeyler… Fikri abi bu duruma epey içerlemiş ama o günden sonra da bir daha kahvede kâğıt oynamamış. Rakıyı da yine arada bir evinde içerdi.

Doğrusu Doğu Karadeniz’de kitle çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini biz, Fikri Sönmez’den öğrendik. Karadeniz’de başka bölgelere oranla kitle ilişkilerinin nispeten daha iyi olmasında en büyük pay sahiplerinden biri Başkan’dı. Çok iyi bir hatipti. Mitinglerde uyuyan insanlar o konuşmaya başladığında uyanır ve canlanırdı. Espiye’de yaptığımız mitinglerden birinde bir konuşma hazırlamıştım. Bir üretici çıktı, kürsüden okumaya başladı. Fındıkta sömürü üzerine bir konuşma, içinde yüzdeler, rakamlar falan var. Köylüleri uyku bastı. O konuşmanın ardından Fikri abi çıkıp irticalen bir konuşma yaptı, miting alanı birden canlandı; kenarlarda duran köylüler meydanı doldurmaya başladılar…”

Fikri Sönmez, 1979’da yapılan belediye seçimlerine Fatsa’dan bağımsız aday olarak katıldı. Fikri Sönmez’in başkan seçilmesinin neredeyse kesin gözükmesi üzerine bölgedeki faşistler harekete geçtiler. 15 Eylül 1979 günü kendisine düzenlenen bir suikast girişiminden bacağından yaralanarak kurtuldu. Fikri Sönmez, daha önce CHP, AP ve MSP’ye oy verenlerin önemli bir bölümünün de desteğiyle 14 Ekim 1979 Fatsa belediye başkanlığı seçimini, diğer tüm partilerin adaylarının aldığı oy toplamından daha fazla oy alarak kazandı. (Simurg’nun notu: Bağımsız (Fikri Sönmez): 3096; CHP: 1113 ya da 1150; AP: 859 ya da 850)

Fatsa’da ilk iş olarak Halk Komiteleri’nin oluşturulmasına girişildi. Fatsa, sorunları, nüfusu ve toplanabilme özellikleri bakımından 11 birime ayrıldı.

Yapılan ilk toplantılarda halkın gizli oy, açık sayım esasına göre komite üyeleri seçildi.

Komite seçimlerine tefeciler ve faşistler dışında herkes; CHP’li, AP’li, MSP’li, demokrat, devrimci insanlar hem aday oldular, hem katıldılar. Seçilen komite üyelerinin görevleri, halkın sorunlarının takipçisi olma, belediye çalışmalarını denetleme, belediyece karşılanan ihtiyaç maddelerinin dağıtımı vb. işlerdi. Halkın belediye yönetimine katılımı komite üyeleriyle sınırlı kalmadı. İki ayda bir yapılan halk toplantılarıyla Fatsalıların yönetime doğrudan katılımı sağlanmaya çalışıldı. Bu toplantılarda tartışılarak son şekli verilen “Belediye Çalışma Programı” doğrultusunda yapılan işler Belediye Başkanı ve görevlilerce halka anlatıldı, yapılan eksiklikler ve yanlışlar açıkça tartışıldı; önemli hataları görülen komite üyeleri halk tarafından görevden alındı. Öte yandan bu toplantılar aynı zamanda ülke sorunlarının tartışıldığı meclisler haline getirilmeye çalışıldı. Yirmi bin nüfuslu Fatsa’da, bu toplantılara beş bin yetişkin insan katılıyordu.

Fikri Sönmez anlatıyor:

“Belediye’nin aldığı tüm kararlar halkla tartışılmıştır; halkın onayı olmayan hiçbir iş belediye tarafından yapılmamıştır. Tek cümleyle halk belediyede söz ve karar sahibi kılınmıştır. Demokrasinin gereği budur.”
Fikri Sönmez’in mahkeme tutanaklarındaki savunmasından

Fatsa’da yürütülen ilk büyük belediye çalışmasından biri “Çamura Son Kampanyası“ydı. Fatsa sokakları müteahhitlerin keyfince sürdürülmüş plansız kanalizasyon çalışmaları nedeniyle köstebek yuvasına dönmüştü. Bütün Fatsa’nın sokaklarının temizlenerek yeniden yapılması işine teknik adamların “yıllar sürer” demelerine rağmen halkın gönüllü katılımı ve çevre ilçelerin makine ve ekipman yardımıyla çamur Fatsa’dan 2-3 ay içinde sökülüp atıldı ve ilçeye 4 km.lik yeni bir cadde yapıldı.

“Çamura Son Kampanyası”nın ardından “Fatsa Halk Kültür Şenliği” düzenlendi. Şenlik boyunca her türden sanatsal ya da kültürel etkinlikte doğrudan halkın katılımı gözetildi. Büyük kentlerde yaşayan aydınların, demokratların, sosyalistlerin; sanatçıların da katıldığı şenlik, aynı zamanda bu insanların Fatsa’da olup bitenlere tanıklık etmelerine vesile oldu.

Can Yücel anlatıyor:

“Ybiradım dergisi web grubu 2003-2004 ýerel yönetimler, hem birimlerinin küçük olması dolayısıyla (…) hem de devrimi bir süreç değil, bir an olarak görme yanılgısını saf dışı etme bakımından elverişli ortamlar oluşturuyor. Öte yandan sınıf çözümlemesinde, analizinde devrimsel eylemi meçhul bir ileri tarihe erteleme sonucunu doğuracak toptancılıklara sapacak yerde, yerel toplumu oluşturan halk katmanları arasında çelişkileri gözardı etmeden buluşma noktaları bulmak, ittifaklar oluşturmak mümkün oluyor. Nitekim Fatsa’da köylü, devrimci, işçi ve esnaf arasındaki birlik böylesi bir birlik. Bu birlik toplumun devrim doğrultusunda değişmesinden yararlanan ve yararlanacak olan halkın, böyle bir değişmeden zarar göreceklerin, yani sömürücülerin karşısındaki birliği. Onun içindir ki, bakkala gidip satın aldığınız cigaranın parasını vermeye davrandığınızda, bakkal “siz şenliğimizin konuğusunuz, sok bakalım paranı cebine!” diyor… Bu toplu kaynaşmanın bir başka sonucu da kadın-erkek, yetişkin-çocuk arasındaki çelişkilerin sağlıklı birleşimlere doğru götürülmüş oluşu. Gayrı, çocuk da, kadın da erkek karşısında erkin. kişilik sahibi, çünki devrime sahip çıkmış. Kadın kocasının karşısında elpençe divan durmuyor, ne de çocuk babasının karşısında iki büklüm. Devrim yolunda hepsi yanyanalar çünkü. O güzelim çocuk korosunun başarısı bu yüzden. Bacıların konukları yolda çevirip, hanelerine konuk gelmişçesine dostça elimizi sıkmaları bu yüzden.

Fatsa’da yeni bir yaşama örneği oluşuyor, yeni bir üretim biçimine doğru ve buna paralel yeni bir kültür, yeni bir ekin elbet. Fatsa Kültür Şenliği’nin anlamı buydu.

Ha, onu da unutmadan söyleyim, Fatsa’da hır gür, vur-kır yok. Düzeni düzen olan yerde, dirlik-düzenlik de oluyor.”
4-5 Mayıs 1980/Demokrat

tuğrul eryılmaz anlatıyor:

“fatsa’da, ‘halk kendi kendini yönetemez, ille de tepesinde güçlü bir otoriteye gereksinim vardır’ diye özetlenebilecek egemen sınıf savının somut olarak iflas ettiğini gördük. adı çevresinde ne denli spekülasyonlar yapılan halk komitelerinin ne kadar etkin ve gerçekten demokratik çalıştıklarına tanık olduk. belediye başkanı sönmez’in de dediği gibi, belediye artık kararların alındığı bir otorite olmaktan çıkmış, yerel yönetim esprisine uygun olarak, halkın aldığı kararların onaylandığı bir makam konumuna girmiş. yöre halkı başkanlık kapısının sürekli olarak açık olduğunu özenle belirtiyorlar ki, fatsa’da bulunduğumuz 3-günlük dönem içinde bunu biz de gözledik.

fatsa’da halk komitelerinde devrimci ögelerin yanısıra chp’li, ap’li ve msp’li fatsalıların da aktif görev alması, türkiye’deki her tür demokrasi şampiyonunun ders alması gereken bir durum.

fatsa aydınlık bir yolda ama yolculuk daha yeni bağlamış. her türlü etkileşim tüm dinamiği ile sürüyor. öğrenirken öğretiyor, öğretirken öğreniyorsunuz.”
mayıs 1980/demokrat

mahmut tali öngören anlatıyor:

“fatsa’da insanı etkileyen en önemli gerçek, orada yaşayan halkın bilinç düzeyidir. yaşlı başlı insanların sağlam inançları, kararlılıkları ve sorunlara doğru yaklaşımları ve bu gibi düşünceleri arı bir dille açıklamaları türkiye’de yeni ve sağlam bir gerçeğin fatsa’da oluştuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor insana.
eğer gençler, yetişkinler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar biraraya gelip hem sorunların kökeninde yatan nedenleri görebiliyorlarsa, hem bu sorunları ortadan kaldırmak için topluca uğraş verebiliyorlarsa bu gerçekten çok kimse korkacak ve bu gerçeği çok kimse kıskanacaktır.

içkisini, kumarını bırakıp, işine dönen erkekleri görünce, faşizmin tehlikesini anlatan yaşlı kadınları dinleyince, halkın kendi kasabasının en ağır işlerini çoluk-çocuk birlikte yaptığını öğrenince, bütün bu uğraşlara faşist olmamak koşuluyla her partiye ve her görüşe sahip kimselerin katılabileceğini anlayınca, din adamlarının fatsa’daki çabanın yararlarını halka anlattığını duyunca, bu eylemlerden korkacakların ve kıskanacakların sayısı elbette bir hayli yüksek olur.”
mayıs 1980/demokrat

şükran ketenci anlatıyor:

“bence fatsa’da başarılmış çok önemli bir şey var. fatsa’da devrimci bir çabanın arkasında, halk var. başarının sırrı ise yola çıkanların masabaşı teorik ve stratejik tartışmaları bir yana bırakarak, fatsa’da halk için önemli, somut işler yapmış olmaları.”
mayıs 1980/demokrat

yazgülü aldoğan anlatıyor:

“güncel türkiye koşullarında karabasanlarla boğulup daralıyorsanız, biraz soluklanıp umutlanmak, yılgınlıktan biraz olsun kurtulmak için fatsa’ya gitmelisiniz. büyük partilerimizin karizmatik liderler önderliğinde sonuçsuz uğraşıları yanında bu küçük kasabadaki örgüt çalışması, halkın siyasal katılımının doruğa ulaştığı yerel demokrasi örneği ne kadar anlamlı.”
mayıs 1980/demokrat

ünsal oskay anlatıyor:

“fatsa’da değişik bir toplumsal yaşam gördüm. fatsa insanın bugünkü modernleşme süreci içinde yitirilen; yitirilmekte olan ve yerine yenileri de konulamayan kişilik özelliklerine ve değerlere sahip olduğu gözlemleniyor.

fatsa, çözülmez sanılan toplumsal sorunların insanlara kendi yaşamlarına ilişkin kararları kendilerinin almaları hakkı tanındığında çözümlenebileceğinin umudunu sergiliyor. fatsalılara yaşadığımız çağ adına teşekkür etmek istiyorum.”
mayıs 1980/demokrat

fikri sönmez’in belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirilen etkinlikler fatsa halkının kendine güvenini geliştirdi. belediye çalışmalarının denetiminde de daha titiz davranmaya başladılar.

fikri sönmez anlatıyor:

“eskiden halk belediyeye ödediği parayı sormazdı. memurların para karşılığı makbuz kesmediğine bile bakmazdı. çünkü para belediyenin eline geçse de geçmese de kendisine bir yararı olacağına inanmazdı. benim dönemimde halk belediyeye giden parayı takip etmeye başladı. çünkü belediyeye giden her kuruşun dönüp ertesi gün hizmet olarak önüne dikildiğini görmüştü. artık halk belediye gelirlerinin artması için belediye yöneticilerinden daha aktif görev içine girmişti.”
fikri sönmez’in mahkeme tutanaklarındaki savunmasından.

fatsa’daki gelişmelerin ardından ünye, aybastı, gölköy, gürgentepe, perşembe’de faşistlerin etkinliği kırıldı, korgan, kumrız, akkuş, mesudiye gibi yörelerde de faşistlere karşı önemli mevziler kazanıldı.

fatsa’da içki, kumar, kadınlara dayak atılması gibi alışkanlıklara karşı mücadele edildi. tefeci-tüccarların elinde bulunan köylülere ait borç faizi senetleri önemli ölçüde ortadan kaldırıldı. yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımı sağlanarak çözülmesi doğrultusunda adımlar atıldı. geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri düzenlendi. arazi anlaşmazlıklarından kan davalarına, köy kavgalarından aile içi sorunlara kadar her türden sorun halk tarafından devrimcilerin önüne getirilmeye başlandı ve devrimciler, bu sorunları halkla birlikte çözmeye çalıştı.

bütün bu gelişmeler devlet yetkilileri tarafından bekleneceği üzere derin bir kaygıyla izleniyordu. öyle ki, 50’nin üzerinde insanın öldüğü çorum olayları sırasında dönemin başbakanı süleyman demirel “çorum’u bırakın, fatsa’ya bakın‘ diyordu.

önce mhp’li vali reşat akkaya’nın ordu’ya atanması, ardından 11 temmuz 1980’de başlatılan “nokta operasyonu“, devletin fatsa’da fikri sönmez’in belediye başkanlığı ile birlikte oluşturulmaya çalışılan yeni hayat biçimine doğrudan ve açık saldırısı oldu. operasyon öncesinde fatsa ap, chp ve msp ilçe başkanlarının basına yaptıkları “her yerde kan var, biz burada huzur içindeyiz. fatsa’da komünist işgal yoktur. halk vardır. halkın yönetimi vardır. fatsa’da ateş ile barut yok, böylesine huzurlu bir yerde olay çıkartmayı istemek niye?” şeklindeki açıklamaya aldırış edilmedi ve fatsa halkı 11 temmuz sabahı tank sesleriyle uyandı. ilçenin sokakları asker ve polisle dolmuş, yollar kariyerlerle kesilmişti. denizde silahlarını fatsa’ya çevirmiş iki hücumbot duruyordu. askerler ve polislerin arasında maskeli faşist muhbirler vardı. sonradan bunlardan kimisi hakkında tutuklama kararı olduğu anlaşıldı.

fikri sönmez 11 temmuz günü bir basın toplantısı düzenleyerek, günlerdir bir kısım basında ve televizyonda fatsa hakkında süren spekülasyonlara cevap vermek niyetindeydi. 10 temmuz’u 11 temmuz’a bağlayan gece sabaha kadar bu toplantının hazırlıklarını sürdürdü. ancak 11 temmuz sabahı operasyoncular tarafından gözaltına alındı. gözaltında olduğu süre boyunca ağır işkencelere maruz kaldı. ardından 12 eylül koşullarında cezaevi yaşamı başladı. fikri sönmez yargılandığı dönemde de gerici basının boy hedefi oldu. özellikle tercüman gazetesinde sık sık “terzi fikri”li yalan-yanlış haberler yer alıyordu.

fikri sönmez anlatıyor:

“anlatmak isterim ki, ben otuz yıla yakın geçimimi terzilik mesleğinden sağladım. bana ‘terzi’ olarak hitabedilmesi beni küçültmez, aksine yüceltir. ben adı geçen gazetenin yöneticileri gibi amerikan emperyalizminin borazanlığını yapıp da onlara kiralanmadım.”
fikri sönmez’in mahkeme tutanaklarındaki savunmasından

fikri sönmez, ilerlemiş yaşına rağmen cezaevi direnişlerinin en önünde yer aldı. amasya cezaevi’ndeki direnişi kırmak için bir işkence merkezi olan suluova et balık kurumu’na götürülen 25 kişiden biri de fikri sönmez’di. orada 3 ay boyunca işkence gördüler ama direniş kırılamadı.

işkenceler, cezaevleri, mahkemeler zaten yıllardır önemsemediği sağlığını iyiden iyiye bozdu. kalbi, bütün bu yükü daha fazla kaldıramadı ve 4 mayıs 1985 günü hayattan ayrıldı.

bir arkadaşı anlatıyor:

“o gün mahkemeye geldiğinde yüzü çok solgundu. ısrarımıza rağmen cezaevine dönmeyi de, doktora gitmeyi de kabul etmedi. ‘hiç bir şeyim yok, az sonra geçer; ‘yeni bir şey değil, beni benden daha mı iyi biliyorsunuz?’ gibi sözlerle ısrarlarımızı reddetti. akşam duruşma bitip cezaevine geldiğimizde başkan’ın durumu daha da kötüleşti.

kelepçeler çözülür çözülmez revire götürdük. hastaneye sevk istedikse de doktor kabul etmedi, ilaç vererek koğuşa gönderdi. ilaçlar sonuç vermedi, saatler ilerledikçe durumu ağırlaştı. 22.30’da yeniden revire götürdük.

bu kez hastaneye sevkettiler, ayrıca sevk emrinin çıkması ve güvenlik önlemlerinin alınması için başkan o durumda bir buçuk saat bekletildi. hastaneye gece yarısından sonra ulaşmış ama yararı olmamış.
ölüm haberi cezaevine sabah ulaştı.”

ersin ergün keleş’in bir avuç şiir adlı kitabından

(…)
derler ki;
kozasından çıkan bir kelebek gibi
yeni doğmuş bir bebek gibi
kendini yönetmenin tadını
usul usul
ellerine içirdi ilçeden insanlar derler ki;
yazgıları avuçlarında
ocaktaki alev
yapraktaki rüzgar gibiydi sesleri ve bağladı orchestra
yeni bir senfoninin ilk notalarını çalmaya yarını koparıp almaya
hazırlanıyordu insanlar

derler ki;
yayılırken içerde ihanet kör dehliziyle orkestranın şefini yitirdik
çatık bir kaş gibi gelen
bir kalp kriziyle

derler ki;
o bir çınardı
denizin ve dağın havzasında
yetmişte de seksende de vardı

derler ki; bir tarih göçmüştür onun göçüşüyle
(…)

kaynak: biradım dergisi web grubu 2003-2004

sözün özü can yücel’den

terzi fikri öyle bir giysi dikti ki fatsa’ya
o gürcü öyle bir gürledi ki arkadaşlarıyla
noktalar, noktalı virgüller, askeri operasyonlar
kimseler çıkaramaz fatsa’nın sırtından!
emek hakkının sımsıcak çıplaklığını