DİPNOTLAR

1 Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, İstanbul, Ayrıntı Yay, 1996
2 a.e s.17.
3 a.e. s. 20.
4 a.e. s.299.
5 a.e.s.78
6 a.e.s.15
7 a.e.s303
8 a.e.s.183
9 a.e.s. 181
10 Edibe Sözen, “Söylem”, Paradigma Yay, 1999, s.76
11 Fay, a.g.e. s.199
 Ortega Y Gasset

1 a.e.s.67
2 a.e.s.67
3 Ayhan Kaya “Emmanuel Levinas ve Ötekinin Çıplaklığı”, Toplumbilim, Yaz 2002, 167
4 Fay, a.g.e., s.17.
5 a.e., s.328.
1 Alain Touraine “Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?” YKY, 2000, s.11.
2 a.e.s.13-15.
3 a.e.s.258
4 Charles Taylor, Tanınma Politikası, Çokkültürcülük, Tanınma Politikası, Ed. Amy Gutmann, 1996, YKY, s.42.
5 a.e.s.44.
6 a.e.s.51.
7 a.e.s.52
8 a.e. s.52.
9 a.e. s.53.
10 a.e. s.69.
11 .e. s.61.
1 Fay, a.g.e. s.15
2 Semra Somersan, “Çokkültürlülük için Asgari Öneriler”, Toplumbilim, Yaz 2002, s.47
3 Edibe Sözen, “Çokkültürlülük Bağışlayıcı mıdır?”, Avrupa Günlüğü,
4 Will Kymlicka, “Çokkültürlü Yurttaşlık, Azınlık haklarının liberal teorisi”, Ayrıntı Yay. S.48.
5 Sözen, a.g.e.
6 Prof. Dr. Erol Mutlu A.Ü İletişim Fak. Cumhuriyet Kitap, Sayı: 606, Syf: 10)

7 Amy Gutmann, “Çokkültürcülük, Tanınma Politikası”, Yapı Kredi, 1996
8 Jürgen Habermas, “Çokkültürcülük, Tanınma Politikası”, Ed. Amy Gutmann,Yapı Kredi, 1996, s.124b
9 Fay, a.g.e. s.16.

1 Kymlicka, a.g.e. arka kapak yazısı
2 Kymlicka, a.g.e. s.63
3 Habermas, a.g.e. s.129.
4 Kymlicka, a.g.e. s.73
5 a.e. s.80.
6 Habermas, a.g.e. s.129.
7 a.e. s.130.
8 Taylor, a.g.e. s.66-67.
9 a.e. s.68
10 Jürgen Habermas “Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak”, YKY
11 Kymlicka, a.g.e s.38.
12 Habermas, “Çokkültürcülük”, s.124.
13 Subcommandante Marcos (Çevrimiçi), http://www.ntvmsnbc.com
1 Somersan, a.g.e, s.35.
2 a.e. s.39.
3 a.e.s.36.

4 a.e. s.40.
5 a.e. s.41.
1 Fay, a.g.e. s.328.
2 a.e. s.329

3 Kymlicka, a.g.e. s.38
4 Kaya, a.g.e. s.167.
5Slovaj Zizek, Kırılgan Temas, Metis Yay, s.18
6 a.e.s.282
7 a.e.s.284-285
8 Taylor, a.g.e. s.71.
9 Asker Kartarı, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yay, syf. 209
10 Somersan, a.g.e. s.33.
11 Michael Hardt, Antonio Negri, “İmparatorluk”, Ayrıntı Yay. 2002, s.171
12 Ayhan Kaya “Emmanuel Levinas ve Ötekinin Çıplaklığı” Toplumbilim 167
1 Taylor, a.g.e.s.63.
2 Kymlicka, a.g.e s.146.
3 Taylor, a.g.e. s.64.
4 Kymlicka, a.g.e. s.105.
5 a.e. s.108.
6 a.e. s.42.

1 Pulat Tacar, Kültürel haklar dünyadaki uygulamalar ve Türkiye için bir model önerisi, syf 32-33
 Konstantin Kavafis, “Barbarları Beklerken”, Çev: Erdal Alova-Barış Pirhasan, İmge, 1997.
1 Reha Mağden, “Uygar ‘Barbar’a neden muhtaç”, …vs Ağustos-Eylül 2001, s.9.
2 “Amerika’dan mektup: Ne için mücadele ediyoruz”, (Çevrimiçi) http://www.ntvmsnbc.com/news/136606.asp
3 Gilbert Achcar, Barbarlıklar Çatışması, Everest Yay. s.94-95
4 a.e.s.96