OYG | Dinin Kökü

Orhan Yalçın Gültekin

Din, kökünü inançtan almıyor; o dinin içinde yer almayı inanca bağlıyor ama bu inancın kör inanç olmadığını söylemeliyim.

Musevi inancının temeli Tevrat tartışır ve hüküm verir.

İsevi inancının temeli İncil tartışır ve hüküm verir.

Kur’an-ı Kerim bir polemik kitabıdır aynı zamanda. “Ataların dini”ni tartışır, eleştirir. “İslâm”ın bozulmuş biçimi olduğunu savladığı Musevi ve İsevi inanç sistemlerini sorgular ve onlarla “tartışır”; kanıtlar ileri sürer.

Okumaya devam et OYG | Dinin Kökü

Yeni bir İslâm toplumu mu kuruyoruz?

Orhan Yalçın Gültekin

İster reform ister reconstruction deyin, yapılmaya çalışılan yeni bir İslâm toplumu oluşturmak anlamına gelmektedir.

Peki, ama bunu kim yapacak?

Bu soruya verilecek yanıtın “ulema” olmasından daha doğal bir şey yok. ilâhiyat fakültelerinden bir kaç profesörden oluşan bir kurul bunu yapabilir. Bu kurulun Alevileri de kapsaması pek kuvvetle tavsiye edilir.

Yani aklı ermeyen olarak kabul edilen halk/ümmet dışarda bırakılacak ve ulemadan-aydınlardan bir ekip “bu işi bilse bilse biz biliriz” diyecek, muhtemelen Aleviler de ikna edilecek, “siyasi otorite-devlet” de buna yeşil ışık yakacak ve reform ya da reconstruction gerçekleşecek.

Okumaya devam et Yeni bir İslâm toplumu mu kuruyoruz?

Örter örtmez, kime ne?

Orhan Yalçın Gültekin

Örter, örtmez, kime ne; hatta dini kuruma ne?

Kim kime, dinin gereği şu değil de budur, deme cüretini gösteriyorsa o şirk koşuyordur. Bilebildiğim kadarıyla da şirk koşmak, İslâmiyette en büyük günahtır.

Din adına konuşmak, Allah adına konuşmaktır; bu durumda kişi kendini Allah’ın yerine koymuş olur.

İkinci tekil şahsa hitaben “oku” diye başlayan bir kitabın üstüne dini otoriteler nasıl yerleştirilebilir; yerleştirilebilir de bu nasıl kabul edilir, anlayabilmiş değilim.
Okumaya devam et Örter örtmez, kime ne?

OYG | Din ve Birey

Orhan Yalçın Gültekin

Kavramları doğru kullanmak

Ateizm, Türkçe karşılığının da açıkladığı gibi (tanrısızlık, tanrıtanımazlık) bir kutsala inanmama; dinsizlik, bir dinden olmama (bir dine inanmama); laiklik ise ruhban olmama anlamına geliyor. Üçü birbirinden farklı anlamlara sahip ve birbirinin yerine kullanılamayan, kullanılmamasi gereken kavramlar.
Okumaya devam et OYG | Din ve Birey