Orhan Yalçın Gültekin

Uğur Mumcu, bizim kuşağımızın 12 Mart öncesi-sırası-sonrası ile ilgili ilk bilgileri aldığımız, solda olmanın dayanılmaz ağırlığını tebessüm ve metanetle karşılamamıza vesile olan kişilerden biridir.

Sonra yollarımız ayrıldı. Sosyalizm, Komünizm, Kemalizm filan…

12 Eylül’ün öncesinde kendini terör uzmanı haline sokmaya çalıştı. Verileri kendi kurgusuyla sundu ve sosyalist-komünist sola ciddi haksızlıklar yaptı. Dış mihraklar tarafından bir sağ-sol çatışması ortamı yaratıldığı düşüncesiyle yaklaştı olaylara.

Mustafa Kemal’in sözleriyle ilgili “düzeltmeler” yaptı 12 Eylül döneminde; vahimdi. (1)

Hasılı benim yaşamımdaki yeri minnetle başladı hayal kırıklığı evresinden geçip pek de hoş olmayan bir yere geldi.

Hele Taylan Özgür’ün katili ile ilgili belgeleri hasıraltı etmesi var ya… (2)

24 Ocak 2014

  1. Orhan Yalçın Gültekin – Uğur Mumcu ve Bir Tahrifat Vak’ası
  2. Hale Özgür Kıyıcı 1960’da Üsteğmen 1990’da Üst Düzey General Olanlar… Cinayetle Suçlanıyorsunuz!