Simurg

Söyledim ve ruhumu kurtardım

Etiket: Korkut Boratav

8 Posts