Orhan Yalçın Gültekin

Ölüye tezkiye etmenin dinî hükmüne ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın görüşü şöyle:

Ölen bir kişinin iyi bir insan olduğuna dair Müslümanların şahitlik etmelerine tezkiye denir. Hz. Peygamber’in, ashabın lehinde şahitlikte bulunduğu cenaze için “cenneti hak etti”; aleyhinde şahitlikte bulunduğu cenaze için de “cehennemi hak etti” buyurduğu rivayet edilmiştir (Buhârî, Cenâiz, 86; Müslim, Cenâiz, 60).

Günümüzde, bu tezkiyenin yapılmasını sağlamak amacıyla, cenaze namazını kıldıran kişi, cemaatin ölü hakkındaki kanaatlerini sormaktadır. Cenazenin halini genellikle iyi olarak bilen kişinin, iyiliğine şahitlik yapması, tanımayan veya kötü olarak bilen kişinin ise, hayır duada bulunması uygun olur.

Peygamberden sonra bu işler hayli değişmiş. O zamanlar ölen kişinin ardından lehine konuşulabildiği gibi, aleyhine de şahitlik yapılabilirmiş. Günümüzde ise hayır duayla yetinmek gerekiyormuş. (“Teravih” ardından “tezkiye”… Sanki en yakınları dahil Müslümanlar, bazı şeyleri değiştirmek için Peygamber’in ölümünü beklemişler).

02 Aralık 2003 18:05:42