Ulaş Bardakçı, tam adıyla Rasih Ulaş Bardakçı (1947 Hacıbektaş, Nevşehir – 19 Şubat 1972 Arnavutköy, İstanbul), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (TDGF), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi gibi örgütlerde faaliyet gösteren devrimci militan.

Ulaş Bardakçı, ilk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ’ye girdi. Burada devrimci düşünce ile tanıştı ve sosyalizmi benimsedi. TİP ve FKF içinde yer aldı. Sosyalist hareket içinde Türkiye’deki devrim aşamasına ilişkin saflaşmada Milli Demokratik Devrim kuramını savunan kanatta yer aldı. Vietnam Kasabı Robert Komer’in arabasını yakan ODTÜ’lü devrimcilerden biriydi.

Aydınlık Sosyalist Dergi içindeki saflaşmada Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga ve Ertuğrul Kürkçü ile saf tuttu. Aynı ekibin oluşturduğu 11 kişilik Geçici Genel Komite’nin şehir gerillası hazırlıklarıyla görevli üyesi oldu. Şubat-Mart 1971 “devrimci terör harekâtı” kapsamındaki eylemlere katıldı. Nisan 1971’de yapılan toplantı ve tartışmalarda Parti (THKP) ve Cephe (THKC) olarak ikili örgütlenmeye geçiş kararı çerçevesinde oluşturulan 11 kişilik THKP Genel Komitesi içinde yer aldı.

17 Mayıs 1971’de, İsrail Baş Konsolosu Ephraim Elrom’u kaçıran ekibin içindeydi. Taleplerin yerine getirilmemesi üzerine Ephraim Elrom’u öldürüldü. Ulaş Bardakçı, 12 Mart yönetimince başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971’de Cihan Alptekin (THKO), Mahir Çayan (THKP-C), Ömer Ayna (THKO) ve Ziya Yılmaz (THKP-C) ile birlikte Maltepe Askeri Cezaevinden firar etti. İstanbul’da THKP-C’yi toparlama çalışmalarına katıldı.

19 Şubat 1972 günü kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı emniyet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

THKP-C Davası İddianamesi’nde Rasih Ulaş Bardakçı Operasyonu

“Ulaş Bardakçı’nın Arnavutköy Üvez Sokak No. 8/1’deki evde gizlendiği istihbar edilmesi üzerine, 19 Şubat 1972 günü saat 07.00’de mezkur mahalle Komiser Muavini Alican Özgenler başkanlığında polis memurları Reşat Okutan, Tamer Gürbüz, Tayfun Ergüven, Turan Koçak, Salim Somun ve Habib Gür’den müteşekkil tim gelmiş, ayrıca ev çevresinde asker ve toplum zabıtası kuvvetlerince çevre emniyeti alınmasını müteakip Alican Özgenler, Reşat Okutan, Tamer Gürbüz ve Turan Koçak, Ulaş Bardakçı’nın gizlendiği öğrenilen Lale Arıkdal’a ait daire kapısını çalmışlardır. Görevliler, kapıyı açan Lale Arıkdal’a evde arama yapacaklarını, başkaca kimse olup olmadığını sorduklarında, adı geçenin gayet soğukkanlı bir şekilde evde yalnız oturduğunu başka bir kimse olmadığını beyan etmesi üzerine tim mensupları derhal eve girerek salon salomanje, bir küçük oda, bir küçük koridor, mutfak ve 2 odadan ibaret dairede arama yapmaya başlamışlardır. Komiser muavini Alican Özgenler ve görevli memurlardan ikisi Lale Arıkdal’dan gerekli görülen bazı konuları sorarken, polis memuru Reşat Okutan küçük koridor nihayetindeki odaya girmiş, oda kapısı soluna düşen köşedeki karyola üzerinde bir erkek ceketinin bulunduğunu görerek arkadaşlarına burada erkek elbiseleri var diye seslendiğinde bu sırada karyolanın karşısındaki duvara bitişik bulunan vinylexten mamul gardrop ön tarafının açıldığını, bir tabanca namlusunun dışarı doğru uzatıldığını görmesiyle birlikte, Ulaş Bardakçı tarafından tabanca ile atışa başlanılmıştır. Bu durum karşısında polis memuru Reşat Okutan ile oda penceresi dışında bulunan diğer görevliler de karşı atışta bulunmaları sonucu, Ulaş Bardakçı, isabet eden kurşunlar sebebiyle ölmüş, görevli polis memuru Reşat Okutan ve Tamer Gürbüz hayati tehlike arzedecek şekilde yaralanmışlardır.

Görevlilerce mahallinde yapılan tesbit ve tahkikte: Ulaş Bardakçı tarafından çatışmada kullanılan 9 mm. çaplı Smith-Wesson marka tabanca ve 62 adet aynı çaplı mermi, yasaklanmış Marksist-Leninist kitaplar ile Ulaş Bardakçı’nın üzerinden 11853,50 lira ve ayrıca gizli haberleşmeyi sağlamada kullanılan harfleri ifade eden muayyen şekillerden ibaret şifre belgesi bulunarak, güvenlik kuvvetlerince zaptedilmiştir.”

Ulaş’a Ağıt

Hele Ulaş’a Ulaş’a
Ulaş benzerdi güneşe
Ulaş gardaş can veriyor
Yüreğim düştü ateşe.

Ulaş’ın elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler

Tohumlar düştü toprağa
Donandı yeşil yaprağa
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan toprağa