Yazarlık Demek Böyle Bir Şey Oluyormuş

Orhan Yalçın Gültekin

Ahmet Altan bir kitap yazdı: İsyan Günlerinde Aşk.

Beni ilgilendiren kitabın ne konusu ne de kurgusu. Edebî değeri üzerine de tek bir kelâm bile etmeyeceğim. Beni ilgilendiren siyasî tezleri kabul ettirebilmek için tarihî gerçeklerin nasıl eğilip bükülebildiği…

Romanda şöyle bir bölüm var:

“Üyeleri arasında Şeyh Yusuf Efendi’nin de bulunduğu Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye isimli yüksek seviyedeki din hocalarından oluşan islamî eğitim teşkilâtı toplanıp ayaklanmaya karşı çıkarak meşrutiyeti destekleyen bir beyanname yayınlamış, isyancıları kışkırtan molla görünüşlü adamlarla İstanbul’un önde gelen din ulemasının hiçbir alâkası olmadığını herkese göstermişti.” Okumaya devam et Yazarlık Demek Böyle Bir Şey Oluyormuş

Çünkü artık yaşam “normal” değil…

Orhan Yalçın Gültekin

Şu son kırk gün acılarla geçti ailemizde. Eşim Aysel, önce anneannesini, bir gün sonra da amcasını kaybetti. Onların acısının üstesinden gelemeden birer hafta arayla da iki eniştesini… Ne yazık ki bütün bu kayıpları Aysel’e ben bildirmek zorunda kalmıştım.
Okumaya devam et Çünkü artık yaşam “normal” değil…

Darüşşafaka ve Türk Musıkisi-ıı

Cem Behar

Darüşşafaka geleneksel Osmanlı/Türk musıkisinin öğretimi konusunda gerçekten müstesna bir yere sahip. Çünkü Darüşşafaka’nın ilk musıki hocası ve 1876’dan beri talebeye eser meşk eden Zekâi Dede (1825-1897) vefat ettiğinde yerine derhal oğlu Hâfız Ahmet Efendi (1869-1943) getirildi ve Ahmet Efendi musıki hocalığını ölümüne dek sürdürdü.

Böylece lise muadili modern bir mektepte neredeyse yetmiş yıl boyunca kesintisiz bir biçimde Türk musıkisi dersleri verilmiş oldu.

Darüşşafaka Hâfız Ahmet Efendi’yi açıkça babasının “vâris-i meslek ve fazileti” olarak nitelemişti. Yani Ahmet Efendi’yi bu göreve bâhusus babasının izlediği yöntemleri izleyeceği için getirdiğini ifade etmişti. Ahmet Efendi de babasından devraldığı geleneksel musıki öğretim sisteminden hiç şaşmadı. Her ders yılının başında okula yeni girenler arasından seçtiği yetenekli öğrencilerle ayrı bir musıki sınıfı oluşturdu ve tıpkı babası gibi bu öğrencilere eser meşk etti. Bu eğitim böylece otuz yıl kadar devam etti. Okumaya devam et Darüşşafaka ve Türk Musıkisi-ıı