M. Meclisi B : 58 10 . 3 . 1972 O : 1
Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Kanu¬nun maddelerine geçilmesinde verilen oyların sonucu

(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı: 450
Oy verenler: 318
Kabul edenler: 245
Reddedenler: 63
Çekinserler: 10
Oya katılmıyanlar: 124
Açık üyelikler: 8

[Kabul edenler]

ADANA
Cevdet Akçalı
M. Salâhattin Kılıç
Ali Cavit Oral
Ahmet Topaloğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu

ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı

AFYON KARAHİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
Kâzım Uysal

AMASYA
Yavuz Acar
Salih Aygün

ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Sunan Bosna
Musa Kâzım
Coşkun Orhan Eren
Mustafa Maden
Emin Paksüt
H. Turgut Toker
Ferhat Nuri Yıldırım
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz

ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Süleyman Çiloğlu
Ömer Eken
Rafet Eker

ARTVİN
Mustafa Rona

AYDIN
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin

BALIKESİR
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal Erdem
Ahmet İhsan Kırımlı
Osman Tan

BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
Mehmet Bilgin

BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı

BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kıykıoğlu

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu

BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel

ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Mesut HulM Önür
Refet Sezgin

ÇANKIRI
Arif Tosyalıoğlu

ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
İhsan Tombuş
Arslan Topçubaşı

DENİZLİ
Sami Arslan
Fuat Avcı
Mehmet Emin Durul
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral

DİYARBAKIR
Hasan Değer
Abdüllâtif Ensarioğlu
Necmettin Gönenç
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım

EDİRNE
İlhami Ertem
Veli Gülkan

ELÂZIĞ
Samet Güldoğan

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli

ERZURUM
Sabahattin Aras
Turhan Bilgin
Rasim Cinisli
Rıfkı Danışman
Naci Gacıroğlu
Cevat Önder
Fethullah Taşkesenli¬oğlu

ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
M. Şemsettin Sönmez

GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Mehmet Kılıç
Erdem Ocak
Mehmet Lütfi Söylemez

GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Hidayet İpek
Abdullah İzmen
M. Emin Turgutalp

GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman

HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan

HATAY
Halil Akgöl
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz

ISPARTA
Hüsamettin Akmumcu
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal

İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
Cavit Okyayuz
Hilmi Türkmen

İSTANBUL
İbrahim Abak
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
İlhan (Eğemen) Darendelioğlu
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
A. Şeref Lâç
Osman Özer
Akgün Silivrili
İsmail Hakkı Tekinel
Naime İkbal Tokgöz
A. Turgut Topaloğlu
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı

İZMİR
Mustafa Akan
Şükrü Akkan
Muzaffer Fazlı Arınç
Münir Daldal
Ali Naili Erdem
Nibad Kürşad
Şinasi Osma
Akın Özdemir

KARS
Lâtif Aküzüm
İsmail Hakkı Alaca
Musa Doğan
Kemal Kaya
Veyis Koçulu

KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Sabri Keskin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı

KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Turhan Feyzioğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
Mehmet Türkmenoğlu

KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzullah Çarıkçı

KIRŞEHİR
Cevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş

KOCAELİ
Cevat Âdemoğlu
Vehbi Engiz
Sabri Yahşi

KONYA
Bahri Dağdaş
Mustafa Kubilay İmer
İhsan Kabadayı
Necati Kalaycıoğlu
İ. Etem Kılıçoğlu
Baha Müderrisoğlu
Özer Ölçmen
Tahsin Yılmaz Öztuna
Faruk Sükan
Vefa Tanır

KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Mesut Erez
Mehmet Ersoy

MALATYA
Ahmet Karaaslan

MANİSA
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Vehbi Sınmaz
Kâmil Şahinoğlu
Önol Sakar

MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad

MARDİN
Esat Kemal Aybar
Abdülkadir Kermooğlu
Abdülkadir Özmen
Abdurrahim Türk

MUĞLA
Adnan Akarca
Ahmet Buldanlı
İzzet Oktay

MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre

NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğlu
Haydar Özalp

ORDU
Ata Bodur
Cengiz Ekinci
Hamdi Mağden
Kemal Şensoy

RİZE
Erol Akçal
Hasan Basri Albayrak
Salih Zeki Köseoğlu

SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hun
M. Vedat Önsal

SAMSUN
Talât Asal
Doğan Kitaplı
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
Bahattin Uzunoğlu
İsmet Yalçmer

SÎNOP
Hilmi Bâçer
Mustafa Kaptan

SİVAS
Enver Akova
Kadri Eroğan
Tevfik Koraltan
Yusuf Ziya Önder

TEKİRDAĞ
Nedim Karahalil

TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
Reşit Önder

TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Salâhattin Güven

URFA
Mehmet Aksoy
Necmettin Cevheri
Mehmet Ali Göklü
Bahri Karakeçili

UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu

VAN
Fuat Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız

YOZGAT
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ

ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedimoğlu

[Reddedenler]

ADANA
Melih Kemal Küçüktepepınar

ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğiu
Yusuf Ziya Yılmaz

AFYON KARAHİSAR
Süleyman Mutlu

AMASYA
Vehbi Meşhur

ANKARA
Kemal Ataman
İbrahim Cüceoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Cengizhan Yorulmaz

ANTALYA
Ömer Buyrukçu

ARTVİN
Abdullah Naci Budak

AYDIN
Mehmet Çelik

BİLECİK
Mehmet Ergül

BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık

BOLU
Kemal Demir

BURDUR
Nadir Yavuzkan

BURSA
İbrahim Öktem

ÇANKIRI
Nuri Çelik Yazıcıoğlu

ÇORUM
Cahit Angın

ELÂZIĞ
Mehmet Aytuğ

ESKİŞEHİR
B. Sıtkı Karacaşehir

GİRESUN
İ. Kayhan Naipoğlu

HATAY
M. Sait Reşa

İÇEL
Celâl Kargılı

İSTANBUL
Mehmet Ali Aybar
Hüseyin Dolun
Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Orhan Kabibay
Necdet Uğur
Reşit ülker

İZMİR
Şeref Bakşık

KARS
Turgut Artaç
Kemal Okyay

KAYSERİ
Mehmet Yüceler

KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy

KONYA
Orhan Okay
Mustafa Ustündağ

MALATYA
Hakkı Gökçe
İsmet İnönü
Mustafa Kaftan

MANİSA
Muammer Erten
Mustafa Ok

MARAŞ
Mehmet Özdal
İbrahim Öztürk

MUŞ
Nermin Neftçi

NİĞDE
Mevlüt Ocakçıoğlu

ORDU
Ferda Güley

RİZE
Sami Kumbasar

SAKARYA
B. Turgut Boztepe

SAMSUN
Yaşar Akal
İlyas Kılıç

SİİRT
Âdil Yaşa

SİNOP
Tevfik Fikret Övet

SİVAS
Ahmet Durakoğlu
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan

TOKAT
İsmail Hakkı Birler

TRABZON
Mehmet Arslantürk

YOZGAT
Abdullah Baştürk

ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit

[Çekinserler]

ADANA
Fazıl Güleç
Emir H. Postacı

ANKARA
Hüseyin Balan

ELÂZIĞ
Hayrettin. Hanağası

ERZURUM
Gıyasettin Karaca

ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu

KARS
Osman Yeltekin

SAMSUN
Nihat Kale

TRABZON
Cevat Küçük

VAN
Mehmet Emin Erdinç

[Oya katılmayanlar]

ADANA
Ali Rıza Güllüoğlu
Kemal Satır
Alpaslan Türkeş
Şevket Yılmaz

AFYON KARAHİSAR
Hamdi Hamamcıoğlu

AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi

AMASYA
Kâzım Ulusoy

ANKARA
Orhan Birgit
Osman Bölükbaşı
İ. Sıtkı Hatipoğlu
Şinasi Özdenoğlu
Osman Soğukpmar
Suna Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın

ANTALYA
İhsan Ataöv
Hasan Ali Gülcan

ARTVİN
Sabit Osman Avcı (Başkan)

AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya Öztürk
Fikret Turhangil (Bşk. V.)
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
Salih Zeki Altunbaş
Mehmet Niyazi Gürer
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Mevlüt Yılmaz

BURDUR
Mehmet Özbey

BURSA
Nail Atlı
Sadrettin Çanga

ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu
Zekiye Gülsen

ÇANKIRI
Hazım, Dağlı
Nurettin Ok (Bşk. V.)

ÇORUM
Ali Naki Ulusoy

DENİZLİ
İlhan Açıkalın
Ali Uslu

DİYARBAKIR
Behzat Eğilli

EDİRNE
Cevat Sayın

ELÂZIĞ
Ali Rıza Septioğhı

ERZİNCAN
Hasan Çetinkaya
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım

ERZURUM
Selçuk Erverdi

GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
İ. Hüseyin İncioğlu
Muhittin Sayın

GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz (İ A.)

GÜMÜŞANE
Necati Alp
Nurettin özdemir
Ekrem Saatçi

HATAY
Abdullah Çilli
Hüsnü Özkan

İÇEL
Turhan Özgüner
Çetin Yılmaz

İSTANBUL
Ismail Arar (B.)
Eşref Derinçay
İbrahim Elmalı
Rıza Kuas
Sezai Orkunt
Haydar özdemir
M. Kâzım Özeke
İlhami Sancar
Lebit Yurdoğlu

ÎZMlR
Şevket Adalan
Burhanettin Asutay
M. Hulusi Çakır
İhsan Gürsan
Coşkun Karagözoğlu
Talât Orhon
Kemal Önder
Orhan Demir Sorguç
Ali Naki Üner

KARS
Kemal Güven

KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu

KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil

KIRKLARELİ
Beyti Arda
Hasan Korkut

KONYA
İrfan Baran
Necmettin Erbakan
Sezai Ergun
Sadi Koçaş

KÜTAHYA
Ali Erbek
İlhan Ersoy
Kemal Kaçar

MALATYA
İsmail Hakkı Şengiller

MANİSA
Ertuğrul Akça
Veli Bakırlı

MARAŞ
M. Nejat Çuhadar

MARDİN
Şevki Altındağ
Seyfi Güneştan

MUĞLA
Muallâ Akarca –
Ali Döğerli

NİĞDE
M. Nuri Kodamanoğlu

ORDU
Memduh Ekşi
Ata Topaloğlu
Orhan Vural

SAKARYA
Hayrettin Uysal

SAMSUN
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu

SİİRT
İ. Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Selâhattin Oran

SİNOP
Hilmi İşgüzar

SİVAS
Vahit Bozatlı (Bşk. V.)
Hüseyin Çınar
Ekrem Kangal

TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
Mustafa Sabri Sözeri

TOKAT
Yusuf Ulusoy

TRABZON
Mehmet Ali Oksal
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner

TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Yenipınar

URFA
Necati Aksoy
Vehbi Melik

UŞAK
Âdil Turan

VAN
Kinyas Kartal

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Celâl Ahmet Sungur

ZONGULDAK
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

[Açık üyelikler]
Bursa 1
Diyarbakır 1
Edirne 1
Elâzığ 1
Hatay 1
Kocaeli 1
Malatya l
Nevşehir 1

Yekûn 8

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14